Smittesporing på SMS

Koronaperioden har brakt med seg mange utfordringer, særlig for organisasjoner som tilbyr fysiske møteplasser for både medlemmer, støttespillere og andre. Kvæfjord Røde Kors er en av dem som har vært tidlig ute med å prøve smittesporing på SMS. 

Prøver ut løsningen hos lokallag

Magne Kvam, korpsleder og lokalforeningsleder for Kvæfjord Røde Kors, fikk i likhet med mange andre behov for ett registeringsverktøy når han skulle holde kurs og lignende. Kvam kom over Strex Smitteporing etter ett søk på nettet.  

– Vi skulle holde kurs og trang en løsning der vi fikk oversikt over deltakerne. Smittesporing på sms kunne jeg bruke ved flere anledninger. I tillegg er løsningen enkel og gjør det lettvint å holde oversikt. Vi får orden i kortene, sier Kvam.

Kvam forteller at Kvæfjord Røde Kors lager ulike kodeord basert på hvilken aktivitet lokallaget har. 

– Vi har laget kodeord for både faste og sporadiske aktiviteter, for eksempel medlemsmøter og aksjoner. Vi setter opp ett arrangement i systemet ved behov, og folk registrerer seg hver gang. Dersom det har skjedd ett smittetilfelle kan vi enkelt sende ut melding om karantene. Vi bruker løsningen stort sett annenhver uke, sier Kvam.

– Foreløpig kommer vi til å fortsette å bruke løsningen. Det blir spennende å teste dette ut til sommeren når vi skal delta på festivaler, avslutter Kvam.

Registering av deltakere på fysiske møteplasser

Haakon Larsen, fundraisingrådgiver og konsulent i Strex, har vært med å utvikle Strex Smittesporing. Tanken var å lage en enkel løsning for registering av deltakere på arrangement, og raskt kunne varsle ved smittetilfeller.

– Vi ville lage et brukervennlig produkt uten at man trang å laste ned for eksempel en app. Du sender ett kodeord på SMS og registrerer din deltakelse. Dersom noen skulle bli smittet, melder man inn til arrangør som lett kan informere alle deltakere gjennom løsningen. Alternativ kan arrangør levere deltakerliste til kommuneoverlegen, sier Larsen. 

Mer sikkert enn en QR-kode

Larsen forteller at en løsning på SMS er tryggere enn det å bruke en QR-kode;

– Fordelen med sms er at vi henter opp folks mobilnummer gjennom abonnementet deres. Vi vet at på noen utesteder der de bruker QR-kode, så skriver folk inn uekte navn og nummer. Med denne løsninger får vi rett mobilnummer selv om folk ikke skriver rett navn. I tillegg unngår vi at folk tar på et laminert ark som sendes rundt til mange, avslutter Larsen.