Medlemsmøte Arvekampanjen 2022

Bilde av logoen til kampanjen Det gode testament. Det er to hjerter som er sammenbundet som et evighetstegn.

Dato: 03.11.2021
Tid: 14.00 – 15.30
Sted: Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Siden 2018 har rundt 40 av Fundraising Norges medlemmer stått sammen om en årlig kampanje om arv og testamentariske gaver. Vi skal nå inn i den femte kampanjeperioden og håper din organsiasjon vil være med!

Velkommen til medlemsmøte der vi informerer om planer for 2022-kampanjen.

Møtet holdes hos Kvale Advokatfirma i Oslo. På grunn av begrenset med fysiske plasser, reserveres disse for de som er med eller som vil delta på kampanjen. Det er også mulighet for å delta digitalt.

Kun for medlemmer av Fundraising Norge.

Aktuelt: