Medlemsmøte Feltverving

Dato: 09.12.2022
Tid: 12.00-13.00
Sted: Digitalt

Feltvervingutvalget ønsker velkommen til høstens møte for alle feltververe!

Agenda:

  • Status siden sist
  • Rotasjonslisten
  • Benchmarking

Se alle arrangement: