Høringsuttalelser

Her finner du ulike høringsuttalelser Fundraising Norge har spilt inn på vegne av medlemmene, eller i forbindelse med saker som angår sektoren.

Se også: