Innsikt og fagressurser

Vi har samlet statistikk, rapporter og fagressurser som kan hjelpe deg i jobben som fundraiser.

På denne siden finner du:

  • Rapporter og statistikk om innsamlingsbransjen
  • Fagressurser knyttet til ulike typer fundraisingarbeid
  • Etiske regler i innsamling
  • Andre ressurser, som eksempelvis momskompensasjon for ideelle organisasjoner

Statistikk og rapporter

Sammen med gode samarbeidspartnere forsøker vi å skaffe gode data og innsikt i givermarkedet i Norge. Det er produsert en rekke rapporter om giveradferd og størrelsen på givermarkedet i Norge, trender og innsikt om ulike typer innsamlingsarbeid.

Fagressurser

Finn fagressurser til din arbeidshverdag. Ressursene er enten samlet inn eller produsert av Fundraising Norge, eller av eksisterende eller tidligere arbeidsutvalg.

Etiske regler i innsamling

Andre ressurser

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger, skattefradrag, momskompensasjon og hvordan starte en forening.