Innsikt

Innsikt er viktig for å vite hvor du skal satse og hvordan du skal nå frem med ditt budskap. Vi har samlet statistikker og rapporter som kan hjelpe deg i jobben som fundraiser.

Statistikk og rapporter

Sammen med gode samarbeidspartnere forsøker vi å skaffe gode data og innsikt i givermarkedet i Norge. Det er produsert en rekke rapporter om giveradferd og størrelsen på givermarkedet i Norge, trender og innsikt om ulike typer innsamlingsarbeid.