b.bold

b.bold er et rådgivermiljø for fundraising og frivillige organisasjoner. Alle rådgiverne har jobbet på «innsida» med fundraising i organisasjoner før de krysset over til «the dark side» og rådgiverlivet.

b.bold ble grunnlagt i 2014 av Beate Sørum, som etter å ha ledet digital fundraising i Kreftforeningen i mange år, så behovet for fundraisingekspertise ute i det norske rådgivningsmiljøet.

Beate har siden fått selskap av Seth Piper som kom fra stillingen som fundraisingleder for Greenpeace Norge i november 2015. 

Se også: