Kavlifondet

Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet og deler ut hele overskuddet til gode formål.

Kavlifondet finner prosjekter de ønsker å støtte ved oppsøkende virksomhet. Administrasjonen i Kavlifondet identifiserer prosjekter innenfor tre kjerneområder; humanitært arbeid, kultur og forskning.

Hvis et prosjekt oppfyller kriteriene for støtte, blir det sendt en invitasjon til å søke. Unntaket er forskningsprogrammet for barn og unges psykiske helse. Der utlyses midlene.

Kavlifondet har gitt Fundraising Norge støtte til å utvikle nettkurs for ideelle organisasjoner.

Se også: