Släger AS

Släger er et kommunikasjonsbyrå med storytelling i kjernen, og med en sterk kultur for å skape måloppnåelse gjennom effektiv kommunikasjon.

Släger er en viktig bidragsyter i arbeidet med Giving Tuesday i Norge.

Kontaktperson: Henning Sverdrup
Epost: henning@slaeger.com

Besøk Släger sin nettside.