Verktøy

Vi har samlet ulike verktøy som kan hjelpe deg i jobben som fundraiser.

På denne siden finner du:

  • Ressurser knyttet til ulike typer fundraisingarbeid
  • Etiske regler i innsamling
  • Andre ressurser, som eksempelvis informasjon om momskompensasjon for ideelle organisasjoner

Ressurser

Finn ressurser til din arbeidshverdag. Ressursene er enten samlet inn eller produsert av Fundraising Norge, eller av eksisterende eller tidligere arbeidsutvalg.

Etiske regler i innsamling

Andre ressurser

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger, skattefradrag, momskompensasjon og hvordan starte en forening.