Årsmøte 2024 for Fundraising Norge

Illustrasjonsbilde av en hånd som putter en stemmeseddel i en avstemningsboks.
Bildet er KI-generert.

Dato: 23.05.2024
Tid: 14.00-15.30
Sted: Sentralen, møterom P1

Medlemmer av Fundraising Norge ønskes velkommen til årsmøte.

Agenda:

 1. Konstituering
  • a. Navneopprop
  • b. Fastsettelse av stemmetall
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 6. Godkjennelse av årsberetning
 7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
 8. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
 9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
 10. Fastsettelse av årsavgift
 11. Vedtektsendringer
 12. Valg
  • a. Styreleder og nestleder
  • b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  • c. Revisor (statsautorisert eller registrert)
  • d. Tre personer til valgkomité
 13. Innsendte saker
 14. Ev. resolusjoner

Med vennlig hilsen
Karl Rohde Næss, styreleder I Fundraising Norge

Frist for å sende inn saker til årsmøte er 25.04.2024. Dette sendes til Siri Nodland på siri@fundraisingnorge.no.

Medlemmer vil få tilsendt årsmøtepapirer på epost.

Alle arrangement hos Fundraising Norge.