Innsikt og ressurser

Vi har samlet ulike verktøy som kan hjelpe deg i jobben som fundraiser.

På denne siden finner du:

  • Ressurser knyttet til ulike typer fundraisingarbeid
  • Søkeordninger innen finansiering
  • Andre ressurser, som eksempelvis informasjon om momskompensasjon for ideelle organisasjoner

Statistikk og rapporter

Sammen med gode samarbeidspartnere forsøker vi å skaffe gode data og innsikt i givermarkedet i Norge. Det er produsert en rekke rapporter om giveradferd og størrelsen på givermarkedet i Norge, trender og innsikt om ulike typer innsamlingsarbeid.

Ressurser

Finn ressurser til din arbeidshverdag. Ressursene er enten samlet inn eller produsert av Fundraising Norge, eller av eksisterende eller tidligere arbeidsutvalg.

Andre ressurser

Her finner du informasjon om tilskuddsordninger, skattefradrag, momskompensasjon og hvordan starte en forening.