Bli medlem!

Et medlemskap i Fundraising Norge gir faglig felleskap, påfyll av kompetanse og en bransje som løfter i flokk.

Når din organisasjon er medlem i Fundraising Norge får du mulighet til å delta på møter, kurs og fagdager som gir deg økt kompetanse innenfor fundraisingsfeltet.

Medlemmer i Fundraising Norge får:

 • Gratis medlemsmøter og veiledning om bransjens rammevilkår
 • Påvirkningskraft i politiske prosesser
 • Mulighet til deltakelse på fellesaktiviteter, eksempelvis felleskampanje på arv og testamentariske gaver
 • Tilgang til et mangfoldig interessefellesskap
 • Medlemspriser på nasjonale og internasjonale konferanser, kurs og seminarer
 • Gode tilbud fra våre leverandørmedlemmer
 • Gratis utlysning av stillingsannonser
 • Rabattert pris på Vipps

Hvem kan bli organisasjonsmedlem?

Medlemskap i Fundraising Norge kan søkes av enhver norsk ideell organisasjon eller institusjon som har samfunnsnyttig formål (humanitært, kulturelt, natur- og miljøfaglig, religiøst eller lignende), og som regelmessig skaffer eller planlegger å skaffe midler til sin virksomhet gjennom fundraising. Virksomheten skal ha et ikke-økonomisk formål, være ikke-offentlig og ha vært aktiv det siste året. Kun hovedorganisasjonen (sentralleddet) kan være medlem. Søknad om medlemskap godkjennes av styret i Fundraising Norge.

Se Fundraising Norges vedtekter.

Jobber du for en leverandør og ønsker å bli medlem?

Les om leverandørmedlemskap her. Egen pris for leverandørmedlemmer.

Medlemsavgift

Trappetrinnsmodell, vedtatt av Fundraising Norges årsmøte 18 mai 2022:

 • Medlemmer med totale inntekter over 100 mill. NOK: 39.808,-
 • Medlemmer med totale inntekter 50–99 mill. NOK: 30.851,-
 • Medlemmer med totale inntekter 25–49 mill. NOK: 21.833,-
 • Medlemmer med totale inntekter 10–24 mill. NOK: 12.276,-
 • Medlemmer med totale inntekter 0 – 10 mill. NOK: 5.849,-

Medlemsavgiften deles i to og betales halvårlig.

Innmeldingsskjema

  Det bekreftes herved at vår organisasjon har tatt en beslutning om å melde seg inn i Fundraising Norge. Vi er inneforstått med at det å være medlem av Fundraising Norge forplikter oss til å følge de lover som regulerer innsamling i Norge, atferdsnormen, og de etiske reglene som gjelder for innsamlingsarbeid i Norge. Du kan lese om hvordan vi oppbevarer dine data i vår personvernerklæring.
 • Drop files here or
  Max. file size: 1 MB.
   Vedtekter, årsmelding og siste regnskap må legges ved før søknaden kan sendes inn. (Filer over 1MB kan sendes via epost til: post@fundraisingnorge.no)