Hvorfor bli medlem i Fundraising Norge?

Et medlemskap i Fundraising Norge gir faglig fellesskap, påfyll av kompetanse og en sterkere politisk stemme fra en samlet bransje.

Når din organisasjon er medlem i Fundraising Norge får du mulighet til å delta på møter, kurs og fagdager som gir deg økt kompetanse innenfor fundraisingsfeltet.

Medlemsfordeler

Medlemmer i Fundraising Norge får:

  • Gratis medlemsmøter
  • Veiledning om bransjens rammevilkår
  • Påvirkningskraft i politiske prosesser
  • Gode tilbud fra våre leverandørmedlemmer og samarbeidspartnere
  • Mulighet til deltakelse på fellesaktiviteter
  • Tilgang til et mangfoldig interessefellesskap
  • Medlemspriser på nasjonale og internasjonale konferanser, kurs og seminarer
  • Gratis utlysning av stillingsannonser
Bilde av folk på kurs

Gjør som 140 andre organisasjoner og bli medlem i Fundraising Norge

Hvem kan bli organisasjonsmedlem?

Medlemskap i Fundraising Norge kan søkes av enhver norsk ideell organisasjon eller institusjon som har samfunnsnyttig formål (humanitært, kulturelt, natur- og miljøfaglig, religiøst eller lignende), og som regelmessig skaffer eller planlegger å skaffe midler til sin virksomhet gjennom fundraising.

Virksomheten skal ha et ikke-økonomisk formål, være ikke-offentlig og ha vært aktiv det siste året. Kun hovedorganisasjonen (sentralleddet) kan være medlem. Søknad om medlemskap godkjennes av styret i Fundraising Norge.

Se Fundraising Norges vedtekter.

Jobber du for en leverandør og ønsker å bli medlem?

Fundraising Norge ønsker å ha leverandørmedlemmer som har et hjerte for ideell sektor og som vil bidra med sin kompetanse inn i fellesskapet.

Ta kontakt med Kjersti på kjersti@fundraisingnorge.no dersom du vil vite mer om leverandørmedlemskap.

Egen pris for leverandørmedlemskap.

Medlemsavgift

Vedtatt av Fundraising Norges årsmøte 23 mai 2023:

Medlemsavgift

• Medlemmer med totale inntekter over 100 mill. NOK: 41.400,-
• Medlemmer med totale inntekter 50–99 mill. NOK: 32.085,-
• Medlemmer med totale inntekter 25–49 mill. NOK: 22.706,-
• Medlemmer med totale inntekter 10–24 mill. NOK: 12.767,-
• Medlemmer med totale inntekter 0 – 10 mill. NOK: 6.083,-

Satsene indeksjusteres årlig.

Medlemsavgiften deles i to og betales halvårlig.

Har du spørsmål om medlemskap? Send en epost til Kjersti på kjersti@fundraisingnorge.no.