Organisasjons-medlemmer

Over 140 organisasjoner er medlemmer av Fundraising Norge. Sammen representerer vi størsteparten av innsamlingsbransjen i Norge.

Alle medlemmer i Fundraising Norge plikter å følge atferdsnormen og etisk regelverk.

ADRA Norge

ADRA jobber sammen med foreldre, lokalsamfunn, lærere og skolemyndigheter i Etiopia for økt likhet i og tilgang på god formell grunnutdanning.

Besøk ADRA sin nettside.

Organisasjonsnummer: 977 143 454

Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen.

Besøk Aktiv mot kreft sin nettside.

Organisasjonsnummer: 992 028 467

Aleneforeldreforeningen

Aleneforeldreforeningen (AFFO) er en landsomfattende interesse- og medlemsorganisasjon for foreldre som ikke bor sammen. AFFOs hovedmålsetting er å bedre barns oppvekst- og levekår.

Besøk AFFO sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 493 224

Amigitos Små venner

Amigitos er en norsk veldedig organisasjon som utfører utviklingsarbeid og nødhjelp i Pancho Mateo, den Dominikanske Republikk.

Besøk Amigitos sin nettside.

Organisasjonsnummer: 914 38 7620

Amnesty International Norge

Amnesty International jobber for frihet, likeverd og rettferdighet for alle mennesker.

Besøk Amnesty International Norge sin nettside.

Organisasjonsnummer: 970 148 698

Autismeforeningen

Autismeforeningen er en landsomfattende forening som jobber for å øke kunnskapen om og forståelsen for personer med autismespekterdiagnose, ASD.

Besøk Autismeforeningen sin nettside

Organisasjonsnummer: 971 522 178

Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen sitt mål er at ingen barn skal dø av kreft.

Besøk Barnekreftforeningen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 985 550 999

Bipolarforeningen Norge

Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon av og for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende. Foreningen jobber for bipolares interesser.

Besøk Bipolarforeningen Norge sin nettside.

Organisasjonsnummer: 995 854 848

Blå Kors Norge

Blå Kors Norge jobber med forebyggende rustiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. 

Besøk Blå Kors Norge sine nettside.

Organisasjonsnummer: 962 323 855

Blodkreftforeningen

Blodkreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt en blodkreftrelatert sykdom, samt pårørende til disse.

Besøk Blodkreftforeningen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 989 037 560

Brobyggerstiftelsen

Brobyggerstiftelsen søker å hjelpe familier i Manila ut av fattigdom, og å øke samarbeidet mellom Norge og Filippinene.

Besøk Brobyggerstiftelsen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 893 950 192

Brystkreftforeningen

Brystkreftforeningen formål er blant annet å fremme og ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter og andre aktører. 

Besøk Brystkreftforeningen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 987 702 923

BUA

BUA tilbyr tjenester til kommuner, lag og foreninger som vil etablere utstyrsordninger for gratis utlån av utstyr til sport, lek og friluftsliv.

Besøk BUA sin nettside.

Organisasjonsnummer: 924 290 218

CARE Norge

CARE Norge gir kvinner kunnskap, styrke og muligheten til å klare seg selv.

Besøk CARE Norge sin nettside.

Organisasjonsnummer: 995 722 186

Caritas Norge

Caritas Norge er Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon og står side om side med mennesker i vanskelige livssituasjoner –  i Norge og internasjonalt. Caritas’ visjon er en verden der folks iboende verdighet respekteres og deres menneskerettigheter realiseres. 

Besøk Caritas Norge sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 436 514

Cerebral Parese-foreningen

CP-foreningen er en interesseorganisasjon for personer med cerebral parese eller lignende nevrologiske tilstander, og også deres familier.

Besøk CP-foreningen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 960 570 391

Children At Risk Foundation

Children At Risk Foundation (Kolibri CARF) er en norsk stiftelse som gjennom samarbeid med den brasilianske stiftelsen RCBF, jobber blant barn og unge i faresonen i favelaområder i São Paulo regionen i Brasil.

Besøk Kolibri CARF sin nettside.

Organisasjonsnummer: 977 155 371

Den Norske Israelmisjon

Den Norske Israelsmisjon er en kristen misjons- og kompetanseorganisasjon som har arbeid i Israel, Øst-Europa og Norge.

Besøk Den Norske Israelmisjon sin nettside.

Organisasjonsnummer: 970 167 978

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Besøk Den Norske Turistforening sin nettside.

Organisasjonsnummer: 940 698 332

Det Norske Bibelselskap

Det Norske Bibelselskap er en del av De forente bibelselskaper. Sammen er de verdens største aktør når det gjelder oversettelse, utgivelse og distribusjon av Bibelen.

Besøk Det norske bibelselskap sin nettside.

Organisasjonsnummer: 935 570 212

Det Norske Misjonsselskap

Det Norske Misjonsselskap forkynner troen på Jesus, utrydder fattigdom og bekjemper urettferdighet.

Besøk Det Norske Misjonsselskap sin nettside.

Organisasjonsnummer: 940 325 501

Dråpen i Havet

Dråpen i Havet har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon.

Besøk Dråpen i Havet sin nettside.

Organisasjonsnummer: 915 990 347

Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Dyrebeskyttelsen Norge er en pådriver for et styrket dyrevern på en rekke arenaer, uansett om dyrene lever i sjø, luft eller på land.

Besøk Dyrebeskyttelsen Norge sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 277 475

Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen arbeider for dyrene som trenger det aller mest. Organisasjonen har fire hovedområder i arbeidet for dyrene – landbruksdyr, pelsdyr, forsøksdyr og oppdrettsfisk.

Besøk Dyrevernalliansen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 983 482 392

Effektiv Altruisme Norge

Effektiv Altruisme er en internasjonal bevegelse og en filosofisk retning organisert rundt ideen om at man kan bruke forskning og fornuft for å utrette mest mulig godt i verden.

Besøk Effektiv Altruisme sin nettside.

Organisasjonsnummer: 919 809 140

End child prostitution and trafficking Norge

ECPAT Norge arbeider gjennom å påvirke myndighetene til å iverksette tilstrekkelige tiltak mot seksuell utnytting av barn.

Besøk ECPAT Norge sin nettside.

Organisasjonsnummer: 915 831 907

Epilepsiforbundet

Epilepsiforbundet er en landsdekkende medlemsorganisasjon for mennesker med epilepsi og pårørende. Med støtte fra medlemmer arbeider de for en bedre hverdag og tryggere fremtid med epilepsi.

Besøk Epilepsiforbundet sin nettside

Organisasjonsnummer: 971 277 696

Eteren AS

Eteren AS står bak ungdomspodcasten Jungeltelegraf1. Formålet er å fremme ungdoms mentale helse og refleksive kompetanse gjennom digital formidling, kommunikasjon og medieproduksjon. Eteren er et ideelt selskap.

Besøk Jungeltelegraf1 sin nettside.

Organisasjonsnummer:  925 160 296

Festspillene i Bergen

Festspillene i Bergen ble etablert i 1953 og er flaggskipet blant Nordens festivaler for musikk og scenekunst. Er etablert som et senter for den nordeuropeiske kunstscenen, kjent for urfremføringer, nye produksjoner innen musikk, opera, teater og dans.

Besøk Festspillene i Bergen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 955 599 535

Flying Seagulls Norge

The Flying Seagulls Norge jobber for å skape en bedre barndom for de barna som trenger det mest, både ute i verden og hjemme i Norge. Organisasjonen sprer glede gjennom forestillinger, leker, sirkus, musikk og magi.

Besøk The Flying Seagulls Norge sin nettside.

Organisasjonsnummer: 924 906 790

Fontenehus Norge

Fontenehus Norge er fontenehusenes samarbeidsorganisasjon. Målet er at fontenehus skal bli et landsomfattende tilbud som hjelper mennesker som sliter psykisk til å inkludere seg i studie-, arbeids- og samfunnsliv.

Besøk Fontenehus Norge sin nettside.

Organisasjonsnummer: 994 303 171

Fontenehuset Stavanger

Fontenehuset Stavanger er et arbeidsorientert klubbhus for mennesker med psykiske helseutfordringer.

Besøk Fontenehuset Stavanger sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 338 709

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for hjertesyke barn jobber med kunnskapsbasert informasjon, aktiviteter for medlemmer, nasjonalt og lokalt, og med samfunnspolitisk arbeid.

Besøk Foreningen for hjertesyke barn sin nettside.

Organisasjonsnummer: 870 430 922

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for muskelsyke (FFM) arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser og for bedre behandlingsmuligheter.

Besøk Foreningen for Muskelsyke sin netteside.

Organisasjonsnummer: 870 149 042

Foreningen Greenpeace Norden

Greenpeace er verdens største, uavhengige miljøorganisasjon og fungerer som en stemme den sårbare planeten vår trenger i møte med klima- og miljøproblemer.

Besøk Greenpeace sin nettside.

Organisasjonsnummer: 979 560 540

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Vi skal være den ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminnevernet.

Besøk Fortidsminneforeningen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 970 167 994

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er en global, kristen bevegelse med et utstrakt sosialt engasjement. I over 130 land tilbys «suppe, såpe og frelse» for å møte folks fysiske, psykiske og åndelige behov.

Besøk Frelsesarmeen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 938 498 318

FRI

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold – er en landsomfattende organisasjon som arbeider politisk og sosialt for at mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller trakassert.

Besøk FRI sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 525 843

Gi gaven videre AS

Gi gaven videre er et digitalt gavekort for gode formål der formålet velges av den som mottar gavekortet.

Besøk Gi gaven videre sin nettside.

Organisasjonsnummer: 923 398 783

Goksøyr & Martens

Goksøyr & Martens har skap scenekunst siden 1998. Ved bruk av journalistiske metoder får de innblikk i enkeltpersoners liv, og utstyrer publikum med hodetelefoner som fordyper dem i en tredimensjonal verden av lyd.

Besøk Goksøyr og Martens sin nettside.

Organisasjonsnummer: 814 266 532

HimalPartner

HimalPartner er en diakonal misjonsorganisasjon som arbeider i Nepal og i Kina. Organisasjonen støtter arbeid innen mental helse, utdanning, næring og miljø.

Besøk HimalPartner sin nettside.

Organisasjonsnummer: 952 555 103

Hjelpende hender

Hjelpende hender er en frivillig organisasjon som siden 2012 har drevet veldedighet på Romerike, med lokaler og base i Lillestrøm kommune.

Besøk Hjelpende hender sin nettside.

Organisasjonsnummer: 899 156 102

Hjernerådet

Hjernerådet arbeider for god hjernehelse i befolkningen. Gjennom forebygging, behandling og rehabilitering vil flere oppnå god hjernehelse og bedre livskvalitet.

Besøk Hjernerådet sin nettside.

Organisasjonsnummer: 992 198 648

Hørselshemmedes landsforbund (HLF)

Hørselhemmedes landsforbund skal gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen.

Besøk Hørselshemmedes landsforbund sin nettside.

Organisasjonsnummer: 970 205 195

Impact Norway

Impact Norway jobber for at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.

Besøk Impact Norway sin nettside.

Organisasjonsnummer: 983 141 021

Ingeniører uten Grenser Norge

Ingeniører Uten Grenser Norge er en ideell organisasjon som bidrar med ingeniørfaglig kompetanse i bistandsarbeid.

Besøk Ingeniører uten Grenser sin nettside.

Organisasjonsnummer: 996 548 651

Ivareta – pårørende berørt av rus

Ivareta er organisasjonen for alle som er berørt av andres rusbruk.

Besøk Ivareta sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 278 900

KFUK-KFUM Norge

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. 

Besøk KFUK-KFUM Norge sin nettside.

Organisasjonsnummer: 957 914 330

Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp er en av verdens største bistandsorganisasjoner. Organisasjonen har i mange tiår arbeidet med vann, sanitær og hygiene i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner.

Besøk Kirkens Nødhjelp sine nettsider.

Organisasjonsnummer: 951 434 353

Kirkens SOS

Kirkens SOS tilbyr den gode samtalen og et medmenneske som lytter. Kirkens SOS stiller opp for deg som trenger noen å fortelle de tunge tankene til.

Besøk Kirkens SOS sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 275 596

Klokkeklovnene

Klokkeklovnene er en nasjonal organisasjon, og besøker sykehjem i hele landet. Målet er å fremme glede, og forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med en demenssykdom.

Besøk Klokkeklovnene sin nettside.

Organisasjonsnummer: 996 686 833

Kreftforeningen

Kreftforeningen jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende.

Besøk Kreftforeningen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 951 812 528

Landsforeningen uventet barnedød

Landsforeningen uventet barnedød er til stede for alle som er berørt når et lite barn dør. Organisasjonen tilbyr blant annet sorgstøtte og felleskap med andre etterlatte, og er et viktig supplement til hjelpeapparatet.

Besøk Landsforeningen uventet barnedød sin nettside.

Organisasjonsnummer: 958 652 879

Leger uten Grenser

Leger Uten Grenser er en medisinsk nødhjelpsorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Leger uten Grenser drar dit nøden er størst, og hjelper de som trenger det mest.

Besøk Leger uten Grenser sin nettside.

Organisasjonsnummer: 977 097 495

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LEVE har som formål er å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

Besøk LEVE sin nettside

Organisasjonsnummer: 981 666 437

LHL

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er en medlemsbasert og ideell helseorganisasjon. LHL tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige behov.

Besøk LHL sin nettside.

Organisasjonsnummer: 940 190 738

Lions Clubs Norge

Lions jobber for å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Besøk Lions sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 437 391

LL Det Norske Teatret

Det Norske Teatret er et teater som spiller dramatikk på nynorsk og norske dialekter. Teatret ligger i Oslo og ble grunnlagt 22. november 1912 med Hulda Garborg som styreformann.

Besøk Det Norske Teatret sin nettside.

Organisasjonsnummer: 921 196 164

MA – Rusfri trafikk

MA – Rusfri Trafikk er trafikksikkerhetsorganisasjonen som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket fører i trafikken.

Besøk MA – Rusfri trafikk sin nettside.

Organisasjonsnummer: 970 533 486

MAF Norge

Mission Aviation Fellowship (MAF) er en internasjonal ideell organisasjon som ved hjelp av småfly og teknologi hjelper mennesker i isolasjon og fattigdom, og som sørger for at hjelpeorganisasjoner og kirker kommer seg til og fra avsidesliggende områder.

Besøk MAF sin nettside.

Organisasjonsnummer: 980 421 899

Manifest Media

Manifest Media har hjertet på venstre side og skal med sosialistisk, miljøaktivistisk og feministisk profil skape debatt, engasjement og styrke de fellesskapsorienterte kreftene i de folkelige bevegelsene.

Besøk Manifest Media sin nettside.

Organisasjonsnummer: 930 748 293

Maritastiftelsen

Maritastiftelsen er en tverrkirkelig, diakonal stiftelse rettet mot personer med rus- og atferdsproblematikk.

Besøk Maritastiftelsen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 275 898

Menneskeverd

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper.

Besøk Menneskeverd sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 276 959

Mental Helse

Mental Helse arbeider for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Besøk Mental Helse sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 322 926

Mercy Ships Norge

Mercy Ships seiler med verdens største, sivile sykehusskip til afrikanske land og gir gratis helsetjenester og livsviktig helseinformasjon til befolkningen der.

Besøk Mercy Ships sin nettside.

Organisasjonsnummer: 976 600 746

Miljøpartiet De Grønne

De Grønne jobber for å stanse klimakrisen, og vil omstille Norge fra oljeavhengighet og overforbruk til grønne lokalsamfunn med økt livskvalitet.

Besøk De Grønne sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 377 461

Misjon uten Grenser

Misjon uten Grenser formål er å gi Guds Ord og omsorg til mennesker i Øst-Europa som strever, og gjennom det hjelpe dem til å skape seg et trygt og verdig liv. 

Besøk Misjon uten Grenser sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 467 134

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen jobber i Asia, Sør-Amerika og Afrika med samfunnsutvikling, arbeid og inntekt og mobilisering for rettferdighet.

Besøk Misjonsalliansen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 938 419 264

Multippel Sklerose Forbundet

MS-forbundet er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral interesseorganisasjon av og for personer med multippel sklerose.

Besøk MS-forbundet sin nettside.

Organsiasjonsnummer: 959 373 035

Nasjonalforeningen For folkehelsen

Nasjonalforeningen For folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeidpolitisk påvirkning og innsamling til forskning

Besøk Nasjonalforeningen For folkehelsen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 938 429 863

Natur og Ungdom

Natur og Ungdom har siden 60-tallet vært frontkjemper for klima og miljø i Norge.

Besøk Natur og Ungdom sin nettside.

Organisasjonsnummer: 970 261 451

Nittedal Teater

Nittedal Teater er et lokalt teater og kulturprodusent
som jobber med kulturelle- og humanitære prosjekter.

Organisasjonsnummer: 992 671 505

Besøk Nittedal Teater sin nettside.

NOAH – For dyrs rettigheter

NOAH jobber for et samfunn der hensyn til dyr er en selvfølge. NOAH jobber for at politikere skal gjøre dyrevennlige vedtak, og at næringsliv og forbrukere skal ta dyrevennlige valg.

Besøk NOAH sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 275 510

Norges astma- og allergiforbund

Norges astma- og allergiforbund (NAAF) jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem.

Besøk NAAF sin nettside.

Organisasjonsnummer: 939 634 754

Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Blindeforbundet sitt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Besøk Blindeforbundet sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 038 179

Norges Døveforbund

Norges Døveforbund er en religiøst nøytral organisasjon, interesseorganisasjon for døve og hørselshemmede og en språkpolitisk organisasjon som jobber for å styrke norsk tegnspråks stilling.

Besøk Døveforbundet sin nettside.

Organsisajonsnummer: 974 252 708

Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund fronter arbeidet for et mangfoldig samfunn der alle er likestilte og kan delta, og der mennesker med nedsatt funksjonsevne får sine rettigheter innfridd på lik linje med andre

Besøk Norges Handikapforbund sin nettside.

Organisasjonsnummer: 938 661 316

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget) består av unge og gamle som deler en felles visjon om å gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge, så han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Besøk Laget sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 524 650

Norges Livredningsselskap

Norges Livredningsselskap jobber for å fremme kunnskap og ferdighet innen svømming, livredning og sikkerhet.

Besøk Norges Livredningsselskap sin nettside.

Organisasjonsnummer: 955 627 458

Norges Naturvernforbundet

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Besøk Naturvernforbundet sin nettside.

Organisasjonsnummer: 938 418 837

Norges Parkinsonforbund

Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte.

Besøk Parkinsonforbundet sin nettside.

Organisasjonsnummer: 871 278 962

Norges Røde Kors

Røde Kors hjelper mennesker i Norge og internasjonalt. Røde Kors har frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp.

Besøk Røde Kors sin nettside.

Organisasjonsnummer: 864 139 442

Normisjon

Normisjon ønsker å se Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjon jobber for å nå mennesker med evangeliet gjennom ord og handling både i Norge og internasjonalt.

Besøk Normisjon sin nettside.

Organisasjonsnummer: 860 474 522

Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp sitt mål er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn.

Besøk Norsk Folkehjelp sin nettside.

Organisasjonsnummer: 871 033 552

Norsk forening for cystisk fibrose

Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) er en organisasjon for personer med cystisk fibrose og nære pårørende. 

Besøk NFCF sin nettside.

Organisasjonsnummer: 980 095 894

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fosterhjemsforening er en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.

Besøk Fosterhjemsforeningen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 956 862 779

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har et stort internasjonalt arbeid med mange prosjekter og utsendinger innen misjon/evangelisering og diakoni/bistand i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

Besøk NLM sin nettside.

Organisasjonsnummer: 938 679 177

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Revmatikerforbund jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet uavhengig av sine helseutfordringer.

Besøk Revmatikerforbundet sin nettside.

Organisasjonsnummer: 945 457 546

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon. Sanitetskvinnene jobber for dem som trenger bistand i samfunnet og retter den frivillige innsatsen der behovet er størst.

Besøk Sanitetskvinnene sin nettside.

Organisasjonsnummer: 970 168 001

Norwegian Refugee Counsil – Stiftelsen Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er en norsk organisasjon som hjelper mennesker på flukt over hele verden. 

Besøk Flyktninghjelpen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 977 538 319

Novistiftelsen

Novi arbeider i krigsherjede samfunn der barn er fratatt det som trengs for å sikre positiv vekst og utvikling, som sikkerhet, utdanning og mat. Barn trenger fellesskap, emosjonell støtte, næringsrik mat og tilgang til utdanning. Alt vi gjør, gjøres for å møte disse behovene.

Besøk Novistiftelsen sin hjemmeside.

Organisasjonsnummer: 984 858 973

Pinse Ung

Pinse Ung er er en nasjonal organisasjon for barne- og ungdomsgrupper lokalt tilknyttet kirker hovedsaklig i Pinsebevegelsen og De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. 

Besøk Pinse Ung sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 284 684

Plan International Norge

Plan International er en global bistandsorganisasjon som jobber på grasrota for barns rettigheter. Der barn ikke har det bra, har ofte jenter det verst. Derfor har Plan et særlig fokus på jenter.

Besøk Plan Norge sin nettside.

Organisasjonsnummer: 976 793 382

Pride Art

Pride Art, tidligere Skeive Kunstnere, er en frittstående, nasjonal medlemsorganisasjon som formidler skeiv kunst og kultur i bred forstand.

Besøk Pride Art sin nettside.

Organisasjonsnummer: 925 376 086

Prostatakreftforeningen (Profo)

Prostatakreftforeningen er en pasientforening for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft.

Besøk Prostatakreftforeningen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 987 509 791

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Besøk ROS sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 021 160

Redd Barna

Redd Barna er en uredd og tydelig forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Besøk Redd Barna sin nettside.

Organisasjonsnummer: 941 296 459

Redningsselskapet

Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon. Redningsselskapet jobber for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen.

Besøk Redningsselskapet sin nettside.

Organisasjonsnummer: 954 360 709

Regnskogfondet

Regnskogfondet er en norsk ikke-statlig miljøorganisasjon, hvis formål er å bidra til bevaring av regnskogen og å sikre urfolks rettigheter.

Besøk Regnskogfondet sin nettside.

Organisasjonsnummer: 985 828 806

Right to Play

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som verktøy for å beskytte, utdanne og styrke barn i utviklingsland

Besøk Right to Play sin nettside.

Organisasjonsnummer: 980 453 154

Rivers Global

Rivers Global arbeider for et renere hav, og tror en viktig vei dit går gjennom renere elver. 

Besøk Rivers Global sin nettside.

Organisasjonsnummer: 921 112 696

Sabima

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Sabima jobber ved å foreslå politiske løsninger og spre kunnskap om økologiske sammenhenger.

Besøk Sabima sin nettside.

Organisasjonsnummer: 980 202 062

Sabona

Sabona støtter grasrotprosjekter i Zimbabwe og jobber for hjelp til selvhjelp og en bedre fremtid. Sabona sitt fokus er på utdanning, helse og sysselsetting.

Besøk Sabona sin nettside.

Organisasjonsnummer: 985 463 395

Senter for Tro & Medier

Tro & Medier er en tverrkirkelig organisasjon som arbeider for kristen tro og gode verdier i mediehverdagen.

Besøk Tro & Medier sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 492 996

Sjømannskirken

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon som er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i utlandet.

Besøk Sjømannskirken sin nettside.

Organisasjonsnummer: 938 555 222

Sonja Victorias Stiftelse

Sonja Victorias Stiftelse sitt mål er å skape verdens beste sykehus for barn, der de får leke, spise rundt et bord og sove sammen med en forelder.

Besøk Sonja Victorias nettside.

Organisasjonsnummer: 925 896 861

Star for Life Norge

Star for Life er en uavhengig stiftelse som er engasjert ved skoler i Sør- Afrika og Namibia. Hovedmålet i arbeidet er å styrke ungdoms selvfølelse, inspirere dem og støtte dem i viljen for å skape positiv forandring over tid.

Besøk Star for Life sin nettside.

Organisasjonsnummer: 922 149 828

Stefanusalliansen

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet.

Besøk Stefanusalliansen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 970 276 432

Stiftelsen Amathea

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til lov om svangerskapsavbrudd.

Besøk Amathea sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 495 464

Stiftelsen Amref Nordic

Stiftelsen Amref Nordic arbeider for bedre helse i Afrika.

Besøk Stifetlesen Amref Nordic sin nettside.

Organisasjonsnummer: 921 136 528

Stiftelsen Åpne Dører

Stiftelsen Åpne Dører er en tverrkirkelig, internasjonal misjonsorganisasjon med en omfattende verdensvid tjeneste.

Besøk Åpne Dører sin nettside.

Organisasjonsnummer: 919 684 550

Stiftelsen Fransiskushjelpen

Fransiskushjelpen yter profesjonsbaserte og frivillighetsbaserte tjenester innenfor palliasjon (lindrende behandling), rusomsorg, sorgstøtte, møtested for kreftrammede og familiehjelp.

Besøk Fransiskushjelpen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 938 433 054

Stiftelsen Fullriggeren Norge

Fullriggeren Sørlandet Norge er en enestående kulturarv fra det maritime Norge under seil. Tidligere var hun et skoleskip for sjømannsopplæring av skoleskipsgutter. Nå er hun tilgjengelig for  videregående utdannelse og opplevelsesseilas for ”ungdom” i alle aldere.

Besøk Fullriggeren Sørlandet sin nettside

Organisasjonsnummer: 971 492 953

Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

Institutt for spiseforstyrrelser er en ideell stiftelse som driver behandling, undervisning, fagutvikling og forskning innenfor spiseforstyrrelser.

Besøk Institutt for spiseforstyrrelser sin nettside.

Organisasjonsnummer: 913 110 838

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. 

Besøk Kirkens Bymisjon sin nettside.

Organisasjonsnummer: 944 384 448

Stiftelsen Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond ønsker å motivere og legge til rette for at ungdom kan bruke sine muligheter og ta ut sitt potensial. Utvalgte prosjekter blir invitert inn i et nettverk som gir dem en mulighet til å dele erfaringer og kompetanse. 

Besøk Kronprinsparets Fond sin nettside.

Organisasjonsnummer: 984 429 657

Stiftelsen Livsglede for eldre

Livsglede for eldre (LFE) arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal LFE stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte.

Besøk Livsglede for eldre sin nettside.

Organisasjonsnummer: 991 324 518

Stiftelsen Lystgården

Lystgården er et senter for mat og urbant landbruk. Hjertet av vår virksomhet handler om mat, kultur og samfunnsendring.

Besøk Lystgården sin nettside.

Organisasjonsnummer: 918 687 394

Stiftelsen Maggie`s Centers

Stiftelsen Maggie’s i Norge er en stiftelse som vil etablere omsorgssentre for kreftrammede og deres pårørende i de største byene i Norge.

Besøk Stiftelsen Maggie`s sin nettside.

Organisasjonsnummer: 913 918 169

Stiftelsen Make-A-Wish Norge

Make-A-Wish Norge oppfyller ønsker for barn og unge mellom 3-18 år i Norge, som er kritisk langvarig syke. Vårt mål er å skape håp, styrke og glede for barn med livstruende sykdom.

Besøk Make-A-Wish Norge sin nettside.

Organisasjonsnummer: 819 888 442

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber for at pasienter skal få den beste og raskeste behandlingen ved akutt sykdom og skade.

Besøk Norsk Luftambulanse sin nettside.

Organisasjonsnummer: 939 483 136

Stiftelsen Norsk Nødhjelp

Norsk Nødhjelp har som mål å hjelpe mennesker i nød, med vekt på barn og barnefamilier, for å hjelpe dem til å klare seg selv.

Besøk Norsk Nødhjelp sin nettside.

Organisasjonsnummer: 970 935 398

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon sitt formål er å bidra til å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner.

Besøk Stiftelsen Organdonasjon sin nettside.

Organisasjonsnummer: 877 536 742

Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College

UWC Red Cross Nordic schools, colleges and programmes deliver a challenging and transformational educational experience to a diverse cross section of students, inspiring them to create a more peaceful and sustainable future.

Besøk UWC Red Cross Nordic sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 277 645

Stiftelsen Sightsavers

Sightsavers bekjemper blindhet og fremmer like rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser.

Besøk Sightsavers sin nettside.

Organisasjonsnummer: 912 388 573

Stiftelsen Skapia

Skapia vil at alle barn og unge skal få erfare egen musikalske skaperkraft. Gjennom våre nasjonale og lokale aktiviteter gir vi barn og unge muligheten til å utvikle sine kreative evner i samhandling med andre

Besøk Skapia sin nettside

Organisasjonsnummer: 913 813 812

Stiftelsen SOS-Barnebyer

SOS-barnebyer er en internasjonal profesjonsorganisasjon som arbeider for å sikre barn den omsorgen de trenger for å vokse og utvikle seg til selvstendige voksne.

Besøk SOS-Barnebyer sin nettside.

Organisasjonsnummer: 947 571 958

Stiftelsen Sykehusbarn

Stiftelsen Sykehusbarn jobber for at barn som er påvirket av egen eller andres alvorlige sykdom skal ha gode opplevelser fylt med glede, smil og latter under behandlingsperioden.

Besøk Stiftelsen Sykehusbarn sin nettside.

Organisasjonsnummer: 997 741 420

Stiftelsen Varmestuens Venner

Varmestuens Venner er en stiftelse som driver et lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Stavanger og omegn.

Besøk Varmestuens Venner sin nettside.

Organisasjonsnummer: 982 916 410

Stiftelsen WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond arbeider for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger.

Besøk WWF sin nettside.

Organisasjonsnummer: 952 330 071

Stine Sofie Stiftelse

Stine Sofies Stiftelse er en norsk stiftelse som arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep, for å avdekke vold og overgrep mot barn og for å sikre barnas rettssikkerhet.

Besøk Stine Sofie Stiftelse sin nettside.

Organisasjonsnummer: 982 820 898

Stoffskifteforbundet

Stoffskifteforbundet er en frivillig interesseorganisasjon for personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen og deres nærmeste.

Besøk Stoffskifteforbundet sin nettside.

Organisasjonsnummer: 981 054 121

Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen bekjemper fattigdom gjennom utdanning og jobbskaping.

Besøk Strømmestiftelsen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 952 002 139

Støtteforeningen for kreftrammede

Støtteforeningen for kreftrammede er en frivillig, uavhengig og landsdekkende organisasjon som skaper lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken.

Besøk Støtteforeningen for kreftrammede sin nettside.

Organisasjonsnummer: 963 064 853

Sunnaasstiftelsen

Sunnaasstiftelsen er en privat ideell stiftelse som jobber for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli i stand til å mestre sin livssituasjon, utvikle seg og leve gode og aktive liv. 

Besøk Sunnaasstiftelsen sin nettside.

Organsiasjonsnummer: 989 599 941

Sykehusklovnene

Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Klovnene bidrar til positive opplevelser og pusterom for barn og unge i en ellers krevende livssituasjon.

Besøk Sykehusklovnene sin nettside.

Organisasjonsnummer: 992 209 054

Søndagsskolen Norge

Søndagsskolen Norge er en sammenslutning av søndagsskoler og andre barnegrupper. Kjernen i arbeidet er Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Besøk Søndagsskolen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 964 437 963

TV-aksjonen NRK

TV-aksjonen har vært arrangert hver eneste høst siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode.

Besøk TV-aksjonen sin nettside.

Unicef Norge

Unicef har fått i oppdrag av FN å føre an i kampen for barns rettigheter.

Besøk Unicef sin nettside.

Organisasjonsnummer: 915 972 438

Utviklingsfondet

Utviklingsfondet arbeider for en bærekraftig og rettferdig verden uten sult og fattigdom.

Besøk Utviklingsfondet sin nettside.

Organisasjonsnummer: 971 454 369

Voksne for Barn

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.

Besøk Voksne for Barn sin nettside.

Organisasjonsnummer: 954 804 488

Wycliffe

Wycliffe er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon som jobber for at Bibelen skal oversettes til alle språk.

Besøk Wycliffe sin nettside.

Organisasjonsnummer: 980 334 600

Zuccarellostiftelsen

Zuccarellostiftelsen jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi.

Besøk Zuccarellostiftelsen sin nettside.

Organisasjonsnummer: 916 980 191

Ønsketransporten

Ønsketransportens mål er å være en bidragsyter til gode opplevelser som ellers ikke ville latt seg gjøre, samt gjennomføre forsvarlig transport og bistå med kompetent følge ved ulike anledninger, hvor sykdom eller skade ellers ville satt en stopper for deltakelse.

Besøk Ønsketransporten sin nettside.

Organisasjonsnummer: 919 636 912