Fundraising Norge jobber for å bedre bransjens rammevilkår og med saker som medlemmene er opptatte av. Målet er å sikre stabilitet og forutsigbarhet for medlemmene.

Vårt politiske utvalg gir administrasjonen råd og innspill i politikkutforming, i kontakt med beslutningstakere, bidrar til å utvikle politiske posisjoner og skal være et bindeledd inn til organisasjonene.

Vår politiske plattform er utformet etter innspill fra medlemmene:

Høringsuttalelser

Vi sender inn høringsuttalelser- og innspill på vegne av våre medlemmer, men også på saker som gjelder hele sektoren.

Aktuelle saker: