Høringsuttalelser

Her finner du ulike høringsuttalelser Fundraising Norge har spilt inn på vegne av medlemmene, eller i forbindelse med saker som angår sektoren.

Innspill sendt i 2023

Innspill sendt i 2022

Innspill sendt i 2021

Innspill sendt i 2020

Se også: