Institutt for fundraising

Hev din fundraisingfaglige kompetanse hos oss! Enten du er ny i gamet eller en erfaren fundraiser så trenger du kurs og påfyll av kompetanse. Vi har et bredt kompetanseprogram med gjentakende kurs, konferanser, møter og mer. Sjekk ut programkalenderen vår.

Fundraising Norge arbeider for å styrke norske organisasjoners evne til selvfinansiering. Kompetanseheving er en viktig del av dette.

Er det kurs, arrangementer eller annet du savner? Ta kontakt med oss, innspill og ønsker er alltid velkomne!

Du kan se hele kalenderen for kurs og arrangementer de kommende månedene for å få en oversikt over hvilke datoer du skal holde av fremover.

Nettkurs

Digitale kurs – Digital Norway

Fundraisingkonferansen

Innføring i fundraising

Et av våre viktigste kurs! Innføring i fundraising tar deg gjennom en rekke ulike temaer som du kan komme borti som fundraiser. Innføringskurset gjennomføres tre ganger per år; januar/februar, juni og oktober.

Fagdager

Én til to foredragsholdere går i dybden på et tema over en halv eller en hel dag. Her får du inngående kunnskap. Du finner aktuelle fagdager i kalenderen, eller i listen helt øverst på siden her dersom de er åpne for påmelding.

Medlemsmøter

Medlemsmøtene er kun tilgjengelig for medlemmer av Fundraising Norge, og er gratis. På disse møtene tar vi opp aktuelle temaer eller snakker om utvikling i vår bransje. Medlemsmøtene settes opp ved behov.

Frokostmøter

Frokostmøter er korte møter der vi starter dagen sammen. Her kan du få faglig påfyll før lunsj. Medlemmer av Fundraising Norge inviteres til å holde frokostmøter for å dele av sin kunnskap.

Ved noen anledninger blir det satt opp lengre fagfrokoster når det er hensiktsmessig å gå mer i dybden.

Se kursoversikt for det neste halve året.