Diploma in fundraising

Vil du være den som bidrar til økt inntjening for organisasjonen? Grunnprinsippene i fundraising er på mange måter de samme som for ti eller tyve år siden. Likevel endrer metodene, teknikkene og løsningene seg konstant.

Illustrasjonsbilde av en kvinne som sitter ved en pc og tar et kurs.

Gjennom dette dybdekurset får du diplom i fundraising. Kurset ledes av Adrian Sargeant, professor i fundraising, som driver Institute for Sustainable Philanthropy.

Du lærer blant annet om:

 • Teorier, perspektiver og drivere for vellykket fundraising
 • Planlegging, praktisk gjennomføring og analyse av fundraisingarbeidet
 • Prosess, prosjekt og teamledelse
 • Rekruttering av nye givere – giverreisen
 • Bygge giverlojalitet
 • Arv og store gaver
 • Digital kommunikasjon

Se kursplan.

Opptaksinformasjon

Det kreves ingen formell utdanning, men det kan være en fordel å ha jobbet med fundraising i noen år.

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres på deltid over en periode på syv måneder. Hovedvekten av undervisningen foregår i ukentlige digitale samlinger. Kurset går fra medio oktober og ut mai 2025.

Det er to fysiske samlinger på Sentralen i Oslo:

 • 10-11. oktober
 • 17. mars

Mellom samlingene (både fysiske og digitale) vil det være læringsaktiviteter som forberedelser til ny samling.

Deltakerne oppfordres til å delta i diskusjoner og komme med refleksjoner knyttet til egen organisasjon på samlingene.

Hovedvekten av kurset foregår på engelsk, med unntak av de emnene som omhandler norske forhold. Kurset foregår på læringsplattformen Canvas.

Kurset avsluttes med en eksamen.

Påmeldingsfrist er 30. august 2024.

Påmeldingen er bindende.

NB! For at kurset skal bli gjennomført må det være minst 12 påmeldte deltakere.

Pris

 • 35.000 kroner for medlemmer av Fundraising Norge
 • 45.000 kroner for ikke-medlemmer

Faktura kan sendes i oktober 2024 eller januar 2025.

Andre kostnader

Reise og opphold til de fysiske samlingene.

Har du spørsmål? Send Charlotte Arnø Storebakken en epost på charlotte@fundraisingnorge.no.

Se også:

Se alle arrangement hos Fundraising Norge.