Vi jobber for alle som driver med fundraising i Norge

Fundraising Norge (tidligere Norges Innsamlingsråd) er en interessepolitisk og faglig aktør som bistår norske organisasjoner og institusjoner som regelmessig skaffer midler til sin virksomhet gjennom fundraising.

Om Fundraising Norge

Formålet vårt er å arbeide for bedre rammebetingelser og en høyere anseelse for organisasjoner som arbeider med pengeinnsamling, også kalt fundraising.

Det gjør vi ved å være et talerør overfor myndigheter og leverandører og ved å arbeide for økt kompetansebærekraftige inntektsskapende aktiviteter og ved å fremme etiske god innsamling.

Fundraising Norge styrker ideelle og frivillige organisasjoners inntektsskapende arbeid ved å:

  • Arbeide for økt forståelse blant allmennheten for humanitære og samfunnsnyttige organisasjoners inntektsskapende aktivitet – uten å motvirke statlig arbeid eller redusere myndighetenes ansvar
  • Bedre rammevilkårene i relasjon til de frivillige organisasjoners inntektsskapende aktiviteter ved å være et talerør overfor myndighetene og større leverandører.
  • Arbeide for en sunn utvikling av inntektsskapende aktiviteter og motvirke usunne innsamlingsmetoder
  • Fremme etiske normer for innsamling
  • Heve den innsamlingsfaglige kompetansen blant medlemmene
  • Være en sosial arena for bygging av nettverk organisasjonene i mellom

Fundraising Norge ble stiftet i 1994 og er partipolitisk nøytrale.

Vår visjon: Fundraising på høyeste nivå
Overordnet mål: Vi gjør fundraising enklere