Etisk regelverk

Fundraisingsbransjen er selvregulerende. Derfor er det viktig at vi gjør god, bærekraftig og etisk innsamling.

Fundraising Norge har utarbeidet en atferdsnorm (tidligere bransjenorm) som medlemmene er pålagt å følge. Regelverk fra blant annet personopplysningsloven og markedsføringsloven er bakt inn i normen.

Det er utarbeidet flere sett med spesifikke etiske retningslinjer for ulike grener av innsamlingsarbeidet. Disse finner du lenger ned på siden.

En oversikt over lover eller reguleringer som angår fundraisingbransjen finner du nederst på denne siden.

Atferdsnormen (bransjenormen)

Atferdsnormen er et sett med retningslinjer som setter standarden for hvordan organisasjoner skal drive inntektsbringende arbeid og samtidig utøve godt personvern for medlemmer, frivillige og støttespillere.

Normen fastsetter hvordan personopplysningsloven (GDPR) og markedsføringsloven skal etterleves og konkretiseres i ideell sektor.

Atferdsnormen er utviklet av en samlet innsamlingsbransje med mål om at norske organisasjoner arbeider med innsamling på en etisk forsvarlig måte. På denne måten opprettholdes og styrkes tilliten mellom organisasjon og giver. Ny versjon etter GDPR er innsendt til Datatilsynet for godkjenning.

Du kan lese hele atferdsnormen som pdf. Atferdsnormen er sist oppdatert 24. juni 2022. Gjennomgang og oppdatering er gjort av arbeidsutvalget Atferdsnorm og etikk.

Her kan du lese atferdsnormen i sin helhet (PDF).

Nettkurs i atferdsnormen

Atferdsnormen tilbys også som nettkurs. Her kan du teste deg selv og se forklaringsfilmer. Nettkurset er delt i fem kapitler slik at du kan ta litt og litt når det passer deg.

Les mer om nettkurs i atferdsnorm.

Lovverk

Det er ingen spesiell lov som regulerer innsamlingsarbeid i Norge.

Likevel er det en rekke lover som berører innsamlingsorganisasjoners virke. I tillegg til atferdsnormen, kan disse lovene være relevante for deg som arbeider med innsamling:

GDPR / e-privacy

EU sitt regelverk for personvern (GDPR / personvernforordningen) er innbakt i adferdsnormen og i våre etiske retningslinjer.

E-privacydirektivet er ikke klart enda. Når dette blir vedtatt av EU og videre av norske myndigheter, vil reglene her også bakes inn i de aktuelle retningslinjene og atferdsnormen.