Arbeidsutvalg

Fundraising Norge får gjennomført langt mer enn hva få ansatte skulle tilsi, og dette er i stor grad takket være våre fantastiske medlemmer som stiller opp i arbeidsutvalgene. Utvalgene jobber med alt fra retningslinjer og normer, kompetanseprogrammet, utadrettede kampanjer med mer.

Utvalgene blir opprettet etter behov. Noen har konkrete tidsavgrensede prosjekter eller oppgaver, andre er løpende utvalg som bidrar med tid og kompetanse til Fundraising Norge.

Administrasjonen deltar i alle gruppene sammen med representanter fra medlemsorganisasjonene. Utvalgene har en leder som har det overordnede ansvaret for fremdriften.

Arv og testamentariske gaver

Utvalget har arbeidet frem innsikt om arv og testamentariske gaver i Norge. Utvalget planlegger og styrer den årlige holdnings-/informasjonskampanjen om arv.

Utvalgsmedlemmer

 • Øivind Christensen / Frelsesarmeen / Utvalgsleder
 • Solfrid Bøe / Redningsselskapet
 • Ingunn Eidsvåg / Kreftforeningen
 • Runar Døving / Høyskolen Kristiania
 • Jacob Winderen Lindegaard / Brækhus Advokatfirma
 • Hanne Svenningsen / Dyrebeskyttelsen Norge
 • June Alexandersen / MS-forbundet

Kontakt Tone på tone@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til arveutvalget.

Etikk og atferdsnorm

Utvalget reviderer atferdsnormen ved behov, eksempelvis etter at personvernforordningen kom til, eller nye lover blir vedtatt. Utvalget følger med på aktuell lovgivning som berører vår bransje, og kommer med oppdateringer til fellesskapet fortløpende.

Utvalgsmedlemmer

 • Leif Wien Jensen / Norges Blindeforbund / Utvalgsleder
 • Ola Wiig-Hansen / Unicef Norge
 • Solfrid Bøe / Redningsselskapet
 • Heidi Irene Petterson / Sjømannskirken
 • May-Elén Vinskei / Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Therese Fevang / Data Factory

Kontakt Tone på tone@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til atferdsnormutvalget.

Feltverving

Daglig møter fundraisere potensielle givere på gaten. Det er viktig at vi oppfattes som trygge og seriøse i møte med publikum. Utvalget har arbeidet frem etiske retningslinjer for god feltverving, og jobber kontinuerlig med å ivareta eventuelle utfordringer som dukker opp for feltet. I 2020 var utvalget blant annet ansvarlig for å teste og utarbeide retningslinjer for feltverving under pandemi / epidemi.

Utvalgsmedlemmer

 • Karl Rohde-Næss / Stiftelsen Norsk Luftambulanse / Utvalgsleder
 • Harry Aass / Norges Blindeforbund
 • Sissel Roksvåg / Leger Uten Grenser
 • Øystein Sollien / Norges Røde Kors
 • Gro Justnæs Kiledal / Strømmestiftelsen
 • Solfrid Bøe / Redningsselskapet
 • Gunn Karin Monsen / Unicef

Ta kontakt med Charlotte på charlotte@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til feltvervingutvalget.

Fundraisingkonferansen

Fundraisingskonferansen er årets største begivenhet for fundraisere i Norge! Sammen med DNB tilbyr vi en dag full av faglig påfyll og innsikt. Utvalget lager programmet og kommunikasjonen rundt konferansen.

Utvalgsmedlemmer

 • Inger Johanne Halléen / DNB / Utvalgsleder
 • Eva Eggesvik / Norges Blindeforbund
 • Gunn Inger Røkke Ruud / Frelsesarméen
 • Eirik Skarsbø / WWF Verdens naturfond

Ta kontakt med Charlotte på charlotte@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til Fundraisingkonferansen.

Fagrådet (tidl. Kompetanseutvalget)

Utvalget arbeider med kompetansesprogrammet til Fundraising Norge.

Utvalgsmedlemmer

 • Beate Sørum / b.bold / Utvalgsleder
 • Elin Tvedt / Plan Norge
 • Nina Elisabeth Larsen / TV-aksjonen
 • Martin Wien / SOS Barnebyer
 • Martin Aarflot / Mercy Ships

Ta kontakt med Charlotte på charlotte@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til fagrådet.

GivingTuesday Norge

GivingTuesday er en internasjonal dag for å gi – sammen feirer vi generøsitet og giverglede. Alle som vil kan bli med.

Utvalgsmedlemmer

 • Helen Dessingthon / P4 Norge
 • Terje Schea / Dialog Norge
 • Stina Aanderaa / NMS

Kontakt Charlotte på charlotte@fundraisingnorge.no hvis du har spørsmål eller vil være med på GivingTuesday.

Innsiktsutvalget

Innsiktsutvalget jobber med å skaffe gode tall for bransjen. Utvalget skal blant annet arbeide frem hovedtall som er interessante å dele mellom organisasjonene og hvordan rapporteringen skal gjennomføres.

Utvalgsmedlemmer:

 • Trude Håskjold / Redd Barna / Utvalgsleder
 • Eva Eggesvik / Norges Blindeforbund
 • Steinar Johansen / SOS-Barnebyer
 • Kazim Karabulut / Norges Røde Kors
 • Svein Åge Johanson / Profundo

Ta kontakt med Lars på lars@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til innsiktsutvalget.

Leverandørutvalget

Leverandørutvalget ser på hvordan leverandørmedlemmene kan bidra med sin faglige kompetanse inn i fellesskapet. Utvalget setter også opp egne forumsmøter for leverandørmedlemmene.

Utvalgsmedlemmer

 • Terje Schea / Dialog Norge / Utvalgsleder
 • Cecile Bratbak / Strex
 • Paal Skjellum / Data Factory
 • Stein Elmenhorst / Winorg

Kontakt Kjersti på kjersti@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til leverandørutvalget.

Næringslivsutvalget

Vårt næringslivsutvalg ser på hvordan organisasjoner kan samhandle og engasjere bedrifter i sitt arbeid. Utvalget arrangerer nettverksmøter der vi tar opp aktuell tematikk.

Utvalgsmedlemmer

 • Gunn Inger Røkke Rud / Frelsesarméen / Utvalgsleder
 • Øystein Tamburstuen / Kreftforeningen
 • Christina Nyborg / Plan Norge
 • Trude Jacobsen / Dråpen i havet
 • Christina Grønnevik Johnsen / Sanitetskvinnene

Ta kontakt med Charlotte på charlotte@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til næringslivutvalget.

Politisk utvalg

Utvalget skal gi råd og innspill til administrasjonen i politikkutforming og i kontakt med beslutningstakere, bidra til å utvikle politiske posisjoner og være et bindeledd inn til organisasjonene.

 • Jorunn Lossius / Mercy Ships / Utvalgsleder
 • Sten Magne Berglund / Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Synne Lerhol / Røde Kors
 • Kristine Jørstad Bock / Frelsesarmeen

Ta kontakt med Lars på lars@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til utvalget.

Rapporteringsutvalget

Rapporteringsutvalget skal kartlegge omfanget av offentlig avrapportering, og komme med forslag til hvordan dette kan gjøres enklere. Målet er at organisasjoner skal levere tall «alt en gang, ett sted».

Utvalgsmedlemmer

 • Hans Martin Hedenstad / Frelsesarmeen
 • Anne Cecilie Graver Bjelke / Kreftforeningen
 • Bjørg Sollien / Redd barna
 • Eirik Asker Pettersen / Blindeforbundet
 • Trond Arne Heggernes / Røde Kors

Ta kontakt med Lars på lars@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill.

Samfunnseffekt

Utvalget skal lage en veileder for å beregne samfunnseffekt som kan brukes på tvers av bransjen.

Utvalgsmedlemmer

 • Siri Nodland / Fundraising Norge / leder
 • Tonje Glorvigen Apeland / Stiftelsen Kronprinsparets Fond
 • Lars Nikolaisen / Norsk Tipping
 • Ingvild Skyberg / Norsk Tipping
 • Inger-Lise Larsen / Sparebankstiftelsen DNB
 • Helga Øvsthus Tønder / Tøyen Unlimited
 • Knut Nordenhaug / Nordenhaug Consult

Ta kontakt med Lars på lars@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill.