Arbeidsutvalg

Fundraising Norge får gjennomført langt mer enn hva få ansatte skulle tilsi, og dette er i stor grad takket være våre fantastiske medlemmer som stiller opp i arbeidsutvalgene. Utvalgene jobber med alt fra retningslinjer og normer, kompetanseprogrammet, utadrettede kampanjer med mer.

Utvalgene blir opprettet etter behov. Noen har konkrete tidsavgrensede prosjekter eller oppgaver, andre er løpende utvalg som bidrar med tid og kompetanse til Fundraising Norge.

Administrasjonen deltar i alle gruppene sammen med representanter fra medlemsorganisasjonene. Utvalgene har en leder som har det overordnede ansvaret for fremdriften.

Arv og testamentariske gaver

Utvalget har arbeidet frem innsikt om arv og testamentariske gaver i Norge. Utvalget planlegger og styrer den årlige holdnings-/informasjonskampanjen om arv.

Utvalgsmedlemmer

 • Øivind Christensen / Frelsesarmeen / Utvalgsleder
 • Solfrid Bøe / Redningsselskapet
 • Tone Barth Henriksen / Kreftforeningen
 • Runar Døving / Høyskolen Kristiania
 • Jacob Winderen Lindegaard / Advokatfirmaet Kvale
 • Hanne Svenningsen / Dyrebeskyttelsen Norge
 • Knut Kjær Berntsen / Norges Blindeforbund
 • Linda Melling Øiehaug / Stiftelsen Organdonajson

Kontakt Rikke på rikke@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til arveutvalget.

Etikk og atferdsnorm

Utvalget reviderer atferdsnormen ved behov, eksempelvis etter at personvernforordningen kom til, eller nye lover blir vedtatt. Utvalget følger med på aktuell lovgivning som berører vår bransje, og kommer med oppdateringer til fellesskapet fortløpende.

Utvalgsmedlemmer

 • Leif Wien Jensen / Norges Blindeforbund / Utvalgsleder
 • Ola Wiig-Hansen / Unicef Norge
 • Solfrid Bøe / Redningsselskapet
 • Heidi Irene Petterson / Sjømannskirken
 • Bård Berger / Norges Blindeforbund
 • May-Elén Vinskei / Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Therese Fevang / Data Factory

Kontakt Rikke på rikke@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til atferdsnormutvalget.

Feltverving

Daglig møter fundraisere potensielle givere på gaten. Det er viktig at vi oppfattes som trygge og seriøse i møte med publikum. Utvalget har arbeidet frem etiske retningslinjer for god feltverving, og jobber kontinuerlig med å ivareta eventuelle utfordringer som dukker opp for feltet. I 2020 var utvalget blant annet ansvarlig for å teste og utarbeide retningslinjer for feltverving under pandemi / epidemi.

Utvalgsmedlemmer

 • Karl Rohde-Næss / Stiftelsen Norsk Luftambulanse / Utvalgsleder
 • Tor Ivar Henriksen / Unicef
 • Harry Aass / Norges Blindeforbund
 • Sissel Roksvåg / Leger Uten Grenser
 • Øystein Sollien / Norges Røde Kors
 • Gro Justnæs Kiledal / Strømmestiftelsen

Ta kontakt med Charlotte på charlotte@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til feltvervingutvalget.

Fundraisingkonferansen

Fundraisingskonferansen er årets største begivenhet for fundraisere i Norge! Sammen med DNB tilbyr vi en dag full av faglig påfyll og innsikt. Utvalget lager programmet og kommunikasjonen rundt konferansen.

Utvalgsmedlemmer

 • Inger Johanne Halléen / DNB / Utvalgsleder
 • Eva Eggesvik / Norges Blindeforbund
 • Gunn Inger Røkke Ruud / Kirkens Nødhjelp
 • Eirik Skarsbø / WWF Verdens naturfond

Ta kontakt med Charlotte på charlotte@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til Fundraisingkonferansen.

Fagrådet (tidl. Kompetanseutvalget)

Utvalget arbeider med kompetansesprogrammet til Fundraising Norge.

Utvalgsmedlemmer

 • Beate Sørum / b.bold / Utvalgsleder
 • Elin Tvedt / Plan Norge
 • Hafsa Maqbul / Utviklingsfondet
 • Nina Elisabeth Larsen / Røde Kors
 • Martin Wien / SOS Barnebyer
 • Martin Aarflot / Mercy Ships

Ta kontakt med Charlotte på charlotte@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til kompetanseutvalget.

Leverandørutvalget

Leverandørutvalget ser på hvordan leverandørmedlemmene kan bidra med sin faglige kompetanse inn i fellesskapet. Utvalget setter også opp egne forumsmøter for leverandørmedlemmene.

Utvalgsmedlemmer

 • Terje Schea / Dialig Norge / Utvalgsleder
 • Cecile Bratbak / Strex
 • Paal Skjellum / Data Factory
 • Stein Elmenhorst / Winorg

Kontakt Rikke på rikke@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til leverandørutvalget.

Næringslivsutvalget

Vårt næringslivsutvalg ser på hvordan organisasjoner kan samhandle og engasjere bedrifter i sitt arbeid. Utvalget arrangerer nettverksmøter der vi tar opp aktuell tematikk.

Utvalgsmedlemmer

 • Gunn Inger Røkke Rud / Kirkens Nødhjelp / Utvalgsleder
 • Øystein Tamburstuen / Kreftforeningen
 • Bodil Sveen Berggren / Redd Barna
 • Christina Nyborg / Plan Norge
 • Trude Jacobsen / Dråpen i havet

Ta kontakt med Charlotte på charlotte@fundraisingnorge.no dersom du har spørsmål eller innspill til næringslivutvalget.