Arv og testament

Å gi en gave i arv, i sitt testament, er for mange en fin og betydningsfull måte å la engasjement leve videre etter at en selv er gått bort. Derfor blir det stadig vanligere å inkluder en gave til en eller flere organisasjoner i testamentet.

Det fortsatt mange i Norge som ikke skriver testament, eller som ikke er klar over at man kan gi bort deler av arven hvis man ønsker det. Arvegaver er en svært viktig inntektskilde for mange organisasjoner. Fundraising Norge har derfor et arbeidsutvalg som jobber med fagområdet arv og testament, og med den årlige arvekampanjen.

Arvekampanjen

Bakgrunn og utvikling

Den frivillige sektoren i Norge er stor, men historisk sett har nordmenn valgt å gi sine ytelser i form av arbeid og tid (dugnad) fremfor penger. Sammenlignet med andre land har Norge en svakere filantropisk tradisjon, muligens begrunnet i at vi har relativt små sosiale ulikheter og en sterk velferdsstat.

I takt med økt kjøpekraft gir også nordmenn stadig mer til ideelle organisasjoner. Men gaver i testament til ideelle organisasjoner er fortsatt uvanlig. Kun 0,4 prosent av befolkningen gir en arvegave til en ideell organisasjon.

Siden 2018 har rundt 30-40 av våre medlemsorganisasjoner gått sammen om å gjennomføre en årlig holdningskampanje om testamentariske gaver til ideelle organisasjoner. Fundraising Norge koordinerer kampanjen sammen med organisasjonene som står bak. Målet er å gjøre det litt lettere å snakke om det vanskelige temaet som arv er, få flere til å skrive testament, og samtidig gjøre flere klar over at man kan gi en gave til en organisasjon i sitt testament.

Bli med på Det gode testament

Holdningskampanjen har fått navnet Det gode testament. Organisasjonene samarbeider og deler ressurser, og bidrar sammen til at flere i Norge vurderer å skrive testament og gi en gave til sin hjertesak i den forbindelse. Organisasjonene som deltar samarbeider om innsikt, materiell og kommunikasjon.

Du får

 • Synlighet på www.detgodetestament.no
 • Felles kampanjemateriell; til både egne og eksterne kanaler
 • Felles promotering
 • Synlighet på felles Facebook-side
 • Tilgang til felles undersøkelser og analyser
 • Deltakelse i Arveforum
 • Samarbeid med Advokatforeningen og Justify
 • Erfarings- og kunnskapsdeling
 • Nettverksbygging

Arbeidet blir ledet av Arbeidsutvalget for arv og testamentariske gaver i regi av Fundraising Norge. Det blir holdt informasjonsmøter i for- og etterkant av kampanjen der alle deltakere kan komme med sine innspill.

Deltakelse på kampanjen er eksklusivt for organisasjonsmedlemmer av Fundraising Norge. Organisasjonene som deltar betaler en sum som brukes til å produsere markedsmateriell, markedsføring, skaffe kunnskap, prosjektledelse med mer.

Prismodell

Prisen for deltakelse er basert på en trappetrinnsmodell etter organisasjonenes størrelse.

Betalingsmodell for deltakelse på felleskampanjen Det gode testament.

Påmelding

Påmeldingsfrist for 2024-kampanjen er 1. desember 2023. Påmelding skjer via epost til prosjektleder Rikke på rikke@fundraisingnorge.no.

Fakta om arv og testamentariske gaver

 • 10 prosent av befolkningen har skrevet testament og 4 prosent av disse har gitt en testamentarisk gave. Dette utgjør 0,4 prosent av befolkningen.
 • Testamentariske gaver utgjør 580 millioner i 2021 mot 565 millioner i 2019, en økning på 2,7 prosent.
 • I snitt tar det 10 år fra en gave blir testamentert, til organisasjonen mottar pengene.
 • Testamentariske gaver utgjør om lag 2 prosent av totale inntekter for organisasjonene.
 • 15 prosent av de over 45 år sier de har skrevet testament.
 • Andelen av de over 45 år som vurderer å skrive testament har økt med to prosentpoeng fra 2019 til 2021.
 • Det er flere menn enn kvinner i alderen 45 år + som vurderer å skrive testament. Andelen som vurderer å skrive testament er sterkt økende fra 50 årsalderen.
 • 15 prosent av de over 45 år synes det er greit å bli spurt om å gi en testamentarisk gave.

Kilder: