Arv og testament

Å gi en gave i arv, i sitt testament, er for mange en fin og betydningsfull måte å la engasjement leve videre etter at en selv er gått bort. Derfor blir det stadig vanligere å inkluder en gave til en eller flere organisasjoner i testamentet.

Det fortsatt mange i Norge som ikke skriver testament, eller som ikke er klar over at man kan gi bort deler av arven hvis man ønsker det. Arvegaver er en svært viktig inntektskilde for mange organisasjoner. Fundraising Norge har derfor et arbeidsutvalg som jobber med fagområdet arv og testament, og med den årlige arvekampanjen.

Arvekampanjen

Bakgrunn og utvikling

Den frivillige sektoren i Norge er stor, men historisk sett har nordmenn valgt å gi sine ytelser i form av arbeid og tid (dugnad) fremfor penger. Sammenlignet med andre land har Norge en svakere filantropisk tradisjon, muligens begrunnet i at vi har relativt små sosiale ulikheter og en sterk velferdsstat.

I takt med økt kjøpekraft gir også nordmenn stadig mer til ideelle organisasjoner. Men gaver i testament til ideelle organisasjoner er fortsatt uvanlig. Kun 0,4 prosent av befolkningen gir en arvegave til en ideell organisasjon.

Siden 2018 har i rundt 40 av våre medlemsorganisasjoner gått sammen om å gjennomføre en årlig holdningskampanje om testamentariske gaver til ideelle organisasjoner. Fundraising Norge koordinerer kampanjen sammen med organisasjonene som står bak. Målet er å gjøre det litt lettere å snakke om det vanskelige temaet som arv er, få flere til å skrive testament, og samtidig gjøre flere klar over at man kan gi en gave til en organisasjon i sitt testament.

Bli med på Det gode testament

Holdningskampanjen har fått navnet Det gode testament. Organisasjonene samarbeider og deler ressurser, og bidrar sammen til at flere i Norge vurderer å skrive testament og gi en gave til sin hjertesak i den forbindelse. Organisasjonene som deltar samarbeider om innsikt, materiell og kommunikasjon.

Du får

 • Felles kampanjemateriell; til både egne og eksterne kanaler
 • Felles promotering
 • Felles Facebook-side
 • Synlighet på www.detgodetestament.no
 • PR-rådgiver på vegne av fellesskapet
 • Deling av innsikt
 • Nettverksbygging
 • Arveforum

Arbeidet blir ledet av Arbeidsutvalget for arv og testamentariske gaver i regi av Fundraising Norge. Det blir holdt informasjonsmøter i for- og etterkant av kampanjen der alle deltakere kan komme med sine innspill.

Deltakelse på kampanjen er eksklusivt for organisasjonsmedlemmer av Fundraising Norge. Organisasjonene som deltar betaler en sum som brukes til å produsere markedsmateriell, markedsføring, skaffe kunnskap, prosjektledelse med mer. Prisen for deltakelse er basert på en trappetrinnsmodell etter organisasjonenes størrelse.

Vil du vite mer? Ta kontakt med prosjektleder Tone på tone@fundraisingnorge.no.

Fakta om arv og testamentariske gaver

 • 10 % av befolkningen har skrevet testament og 4 % av disse har gitt en testamentarisk gave. Dette utgjør 0,4 % av befolkningen.
 • Testamentariske gaver utgjør 571 millioner i 2019 mot 451 millioner i 2018, en økning på 26,6 %.
 • I snitt tar det 10 år fra en gave blir testamentert, til organisasjonen mottar pengene.
 • Testamentariske gaver utgjør om lag 3 % av totale inntekter for organisasjonene.
 • 15 % av de over 45 år sier de har skrevet testament.
 • Andelen av de over 45 år som vurderer å skrive testament har økt med fem prosentpoeng fra 2018 til 2020.
 • Det er flere menn enn kvinner i alderen 45 år + som vurderer å skrive testament. Andelen som vurderer å skrive testament er sterkt økende fra 50 årsalderen.
 • 15 % av de over 45 år synes det er greit å bli spurt om å gi en testamentarisk gave.

Kilder: