Medlemsfordeler

Et medlemskap i Fundraising Norge gir deg mulighet til å øke kompetansen din som fundraiser, du får delta på faglige arenaer og du får ulike fordeler blant annet hos våre leverandørmedlemmer.

Å være medlem hos oss gir deg tilgang til en rekke ressurser og aktiviteter som vil hjelpe deg i arbeidet ditt. Du kan delta på gratis medlemsmøter, kurs og konferanser som gir deg innsikt i beste praksis for innsamlingsarbeid og nye trender. Du får også veiledning om bransjens rammevilkår.

Som medlem blir du en del av et nettverk av organisasjoner som alle ønsker å bli bedre på fundraising. Fellesskapet hos oss er en kilde til inspirasjon og læring, der du kan utveksle erfaringer og ideer, samt bygge nettverk.

Medlemsfordeler

Se flere fordeler under fra våre leverandørmedlemmer og samarbeidspartnere.

Innkjøpsavtaler hos Knif

Som medlem i Fundraising Norge får du tilgang til innkjøpsavtaler gjennom Knif AS. Disse dekker et stort spenn av områder:

  • Bank og finans
  • Eiendom
  • IT
  • Kontor og administrasjon
  • Mat
  • Reiseliv
  • Storhusholdning
  • Strøm

Spørsmål til avtalene? Send en epost til daglig leder i Knif Fundraising, Cecilia Sbertoli, på sbertoli@knif.no.

Medlemsfordeler fra leverandørmedlemmer