Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet (tidligere Bisnode) leverer tjenester innen datakvalitet, analyse og kredittopplysning. Dun & Bradstreet leverer løsninger for å sikre datakvalitet i giver- og medlemsdatabaser, og for å gi verdifull innsiktsinformasjon. Du får kvalitetssikret kampanjegrunnlag til både postale og elektroniske innsamlingsaksjoner. Analysedataene gir grunnlag for å finne de rette målgruppene, og bidrar i tillegg med å utvikle forholdet til eksisterende givere.

Medlemsfordel

Medlemmer av Fundraising Norge tilbys gratis testvask for å sjekke datakvaliteten i sin database. Testvasken munner ut i en rapport som synliggjør i hvilken grad Dun & Bradstreet kan bidra til å verifisere, korrigere, oppdatere og verdiøke informasjonen i databasen.

Kontaktperson:

Kontaktperson:
Lasse Haraldsen
Mobil: 934 28 757
Epost: lasse.haraldsen@bisnode.com

Besøk Dun & Bradstreet sine nettsider.

Flere leverandørmedlemmer:

Se alle leverandørmedlemmer i Fundraising Norge.