Derfor er lobbyisme gøy!

Hvordan drives egentlig politisk påvirkningsarbeid? Politisk påvirkningsarbeid kan grovt oppsummeres i tre elementer; relasjonsbygging, timing og allianser. Politisk påvirkning er å få nye venner, bli enige om løsninger på problemer dere mener må løses. Derfor er lobbyisme gøy!

Lars Dahlgren, politisk rådgiver i Fundraising Norge

Relasjonsbygging

Bli kjent med politikeren du ønsker å påvirke. Husk at det er et helt vanlig mennesker du snakker med, som har sine hjertesaker. Snakk om de sakene hen bryr seg om, og de politiske spørsmålene som politikeren er opptatt av.

Politikkere ønsker å løse problemer for folk i deres hverdag, fokuser derfor på hva du kan oppnå for politikeren i stedet for hva politikeren kan gjøre for deg. De beste resultatene kommer ofte av et langt samarbeid hvor man har lært å forstå hverandres behov.

Timing

Forstå hva som kan oppnås på ulike tidspunkt igjennom året. Hvis du ønsker å påvirke beslutninger som tas på stortinget eller kommunestyret er timing helt sentralt. Det hjelper lite å komme med de beste argumentene for en sak som ble ferdig behandlet for en måned siden. Da kaster du bare bort tiden til de du ønsker å knytte til deg, og ingen liker å få tiden sin kastet bort.  

Timing er en avgjørende nøkkel uavhengig om det er en sak til stortinget og kommunestyret, programfeste av politikk på landsmøtet eller lokallagets årsmøte.  

Allianser

Få noen i partiet til å foreslå din politikk fra «innsiden». Det kan være svært krevende å stå på utsiden av et parti eller en politisk prosess og få vedtatt den politikken du ønsker at skal føres. Det kan vært smart og finne noen som er enig med deg og dine forslag og få dem til å tale din sak. Dette kan være en litt vond prosess fordi det krever at du gir fra deg litt eierskap til saken, men gevinsten kan være enormt stor når partiet selv vedtar den politikken du jobber for.

Kurs i politisk påvirkning

Nylig hadde vi kurs i politisk påvirkning som ble holdt av Frida Blomgren. Frida er tidligere statssekretær i kultur og likestillingsdepartementet. Hun kjenner det politiske spillet godt og lært at tålmodighet, relasjonsbygging, timing og allianser er de avgjørende brikkene for og oppnå det du måtte ønske med ditt politiske arbeid.

I møte med politisk ledelse må du huske å ha det gøy! Politikere er helt vanlige mennesker. Slapp av og ha det gøy, da vil politikeren ha det mer gøy også, og du etterlater et bedre inntrykk. Politiske prosesser er treige. Ofte får du det ikke som du vil på første forsøk. Ikke gi opp, fortsett det gode arbeidet.

Helt til slutt, ingen liker mas. Hvis du ikke har noe nytt eller annet å komme med så gjenstår det mer strategisk arbeid på kontoret før du er klar for å ta et møte med en politiker.