Et skuffende statsbudsjett for ideell sektor

Ideelle og frivillige organisasjoner refereres til som en bærebjelke i det norske samfunnet. Frivillig sektor starter der velferdsstaten slutter. Derfor må regjeringen lytte til sektorens innspill.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge, er skuffet over at skattefradragsordningen for gaver til organisasjoner ikke styrkes i statsbudsjettet for 2024.
Foto: Ingvild Vaale Arnesen

I statsbudsjettet for 2024 forblir skattefradraget på gaver gitt til organisasjoner på 25.000 kr både for private givere og næringslivet. Momskompensasjonsordningen blir ikke regelstyrt, og digital innovasjon er ikke prioritert. Oppsummert mener vi at det ikke er vilje til å skape forutgibarhet for våre medlemmer.

Vår fanesak er økning av skattefradragsordningen. Dette er en av våre mest fungerende ordninger, som har tilført norske organisasjoner betydelige inntekter å gjøre godt arbeid på.

Tydelig tall

For tallene lyver ikke. Jo høyrere fradraget for gaver er, jo mer gir folk. Faktisk så økte gavebeløpene med 17 prosent fra 2017 til 2022 (regnskap fra Brønnøysundregistrene hentet av Data Factory).

Ideelle og frivillige organisasjoner står for nærmere 90.000 ansatte som årlig leverer 4,6 prosent av BNP til Norge i verdiskapning. Derfor er det viktig å trygge disse arbeidsplassene. Da må organisasjonene ha forutsigbar og sikker inntekt.

56 prosent av sektoren finansieres av private givere, næringsliv og andre (SSB, 2018). Disse inntektene gir organisasjoner mer finansiell selvstendighet. Det gir økt handlefrihet, og en mulighet for å innovere og henge med i utviklingen. Med det i mente, synes jeg det er rart at regjeringen ikke sikrer en ordning som beviselig har fungert godt.

Rett og slett god samfunnsøkonomi

Skattefradragsordningen er god fordelingspolitikk, god frivillighetspolitikk og god finanspolitikk. Dersom staten skulle kompensert tilsvarende skattefradragsordningen, ville dette kostet det offentlige fem ganger mer.

Verst av alt er kanskje signaleffekten. Hvorfor skal giverne prioritere å gi til organisasjoner, hvis myndighetene ikke prioriterer sektoren? Den lave beløpsgrensen signaliserer at det ikke er viktig å gi.

Ideelle og frivillige organisasjoner bidrar der velferdssamfunnet kommer til kort. Våre medlemmer jobber hver eneste dag med å skaffe midler til samfunnskritiske tjenester som mange tar for gitt. Mindre inntekter til organisasjonene gir reduksjon i aktiviteter og tilbud. En styrkning av skattefradragsordningen vil dermed føre til at de som trenger det får hjelp. I tillegg får giverne ytterligere insentiv til å gi.

På vegne av medlemmene lover vi å jobbe for å sikre fremtidig finansiering av sektoren.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Se Fundraising Norges politiske plattform.

Les også: