Staten vil spare 100 millioner – det taper organisasjonene 455 millioner på

Fundraising Norge overleverte opprop til politikerne signert av førtiåtte generalsekretærer for å heve skattefradragsgrensen for gaver til ideelle organisasjonene til 50.000kr i året.

Fundraising Norge overleverte signert opprop om skattefradragsordningen fra førtiåtte generalsekretærer til stortingspolitikerne.
Karl Magnus Rohde-Næss (f.v.) og Siri Nodland fra Fundraising Norge møtte stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Arbeiderpartiet), stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF), politisk rådgiver Daniel Fenstad (Høyre), politisk rådgiver Thor Magne Bostad (Frp), og politisk rådgiver Benedicte Fjeldberg (Senterpartiet) utenfor Stortinget. Foto: Rikke Solberg

Norges Blindeforbund har gjort en beregning på at organisasjoner vil tape nærmere 445 millioner kroner på kuttet i skattefradragsordningen. Mandag 26. september overleverte Fundraising Norge signert opprop til politikerne for å ordningen tilbake på 2021-nivå.

– Det at generalsekretærene nå samler seg om et opprop og slår alarm viser alvoret i situasjonen. Her kutter regjeringen i en ordning som kommer sivilsamfunnet til gode. Er vi klare for konsekvensene dette medfører, spør Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Oppropet overlevert til Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Daniel Fenstad (H), Thor Magne Bogstad (FrP), Åsmund Aukrust (Ap) og Benedicte Fjeldberg (Sp).

Frykter konsekvensene

Foreløpige tall viser at 14 prosent av Fundraising Norges medlemmer har merket en nedgang i inntekter så langt i år. Enkelte organisasjoner har også fått direkte tilbakemelding fra giverne om at de vil gi mindre pengebidrag i år som følge av kuttet i ordningen. Organisasjonene ser med stor bekymring på hvilke effekter redusert inntjening vil medføre for formålsarbeidet.

– Flere av våre medlemmer har uttrykt sin bekymring for kuttet i ordningen. Når vi overleverer et slikt opprop på vegne av medlemmene så er det for å bruke utestemmen i en sak som er helt avgjørende for vår sektor. Vi ber regjeringen forstå hvilke konsekvenser dette vil ha for både de som jobber i organisasjonene, og de som mottar tjenester, sier Nodland.

Konsekvensene av kuttet er først synlig når årsregnskapet er ferdigstilt i 2023.

Bekymret for hele ordningen

Beslutningen om å kutte i skattefradragsordningen ble begrunnet med at skatteletten kommer de rikeste til gode. Tall fra Skatteetaten viser at syv av ti av de som gir gaver til frivillige og ideelle organisasjoner har en årsinntekt under 650.000kr.

– Ordningen kommer de med middels og lav inntekt til gode, ikke de med høye inntekter slik som finansdepartementet påstår. Vi ser med dyp bekymring på vedtaket som tredde i kraft 1. januar 2022 og frykter at hele ordningen skal bli avviklet, sier generalsekretæren.

Fundraising Norge og medlemmene mener at beslutningen om å kutte i ordningen er tatt på feil grunnlag. Vi ber politikerne om å se på ordningen på nytt.

– Det at førtiåtte generalsekretærer har signert oppropet er et tydelig signal til våre folkevalgte. Vi forstår godt reaksjonene til organisasjonene og vil fortsette å jobbe for å heve gavefradragsgrensen tilbake til 2021-nivå. Målet på sikt er å få økt ordningen i tråd med vår politiske plattform, avslutter Nodland.

Disse organisasjonene har signert oppropet:

 • ADRA Norge
 • Autismeforeningen
 • Den Norske Israelmisjon
 • Den Norske Turistforning
 • Det Norske Misjonsselskap
 • Diabetesforbundet
 • Dråpen i Havet
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Dyrevernalliansen
 • ECPAT Norge
 • Effektiv Alturimse
 • Flyktninghjelpen
 • FORUT
 • Frelsesarmeen
 • Ingeniører uten grener
 • Kreftforeningen
 • Leger uten grenser
 • MA – Rusfri trafikk
 • Menneskeverd
 • Mental Helse
 • Merchy Ships Norge
 • Misjonsalliansen
 • MS forbundet
 • Norges Døveforbund
 • Norges parkinsonforbund
 • Norges Røde kors
 • Normisjon
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Norsk Luthersk Misjonssamband
 • Norsk Revmatikerforbund
 • Norske kvinners Sanitetsforening
 • Pinse Ung
 • Plan International Norge
 • Redd barna
 • Regnskogfondet
 • Sabima
 • Sjømannskirken
 • Sonja Victorias Stiftelse
 • SOS-Barnebyer
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Stiftelsen Organdonasjon
 • Stiftelsen Sightsavers
 • Stiftelsen sykehusbarn
 • Stine Sofie Stiftelse
 • Sykehusklovnene
 • The flying seagulls Norge
 • Utviklingsfondet
 • Villa Sult – Instiutt for spiseforstyrrelser
 • Wycliffe

Se også: