Utfordret politikerne på skattefradragsordningen

På Arendalsuka utfordret Fundraising Norge og medlemmene politikerne til å reversere halveringen av skattefradragsordningen.

Turid Kristensen (H), Åse Kristin Ask Bakke (AP), Himanshu Gulati (FrP), Elin Stene (SUL), Dag Terje Solvang (DNT), Siri Nodlan, Martin Aarflot (Mercyships Norge) og Asle Wingsternes (Kreftforeningen) deltok i debatt om finansiering av frivillig sektor.
Fra venstre: Turid Kristensen (H), Åse Kristin Ask Bakke (AP), Himanshu Gulati (FrP), Elin Stene (SUL), Dag Terje Solvang (DNT), Siri Nodland, Martin Aarflot (Mercyships Norge) og Asle Wingsternes (Kreftforeningen).

Frivillighetens år fikk ikke det startskuddet vi alle håpet på. Regjeringen åpnet året med å halvere skattefradragsordningen fra 50.000kr til 25.000kr. I debatt på Arendalsuka utfordret Fundraising Norge politikerne til å revurdere kuttet i fradragsordningen og til å komme med nye metoder for selvfinansiering.

Feil beslutningsgrunnlag

Til stede var Turid Kristensen (H), Åse Kristin Ask Bakke (AP), Himanshu Gulati (FrP) og Elin Stene (SUL). Martin Aarflot, konstituert generalsekretær i Mercy Ships Norge, og Dag Terje Solvang, generalsekretær i Turistforeningen, deltok i debatten på vegne av Fundraising Norges medlemmer.

I sin begrunnelse for å halvere ordningen oppgir regjeringen at ordningen kommer de rikeste til gode. Tall hentet fra Skatteetaten viser at omtrent 66 prosent av de som har benyttet seg av ordningen tjener under 650.000kr i året.  

– Modellen benyttet av statistisk sentralbyrå som argumenterer for at fradraget kun kommer de rikeste til gode er helt feil. Våre tall hentet fra skatteetaten viser at ordningen faktisk kommer pensjonistene, og de med middels og lav lønn, til gode. Dette betyr at beslutningen om å legge ned ordningen er tatt på feil grunnlag, sier Aarflot.

Må inviteres inn

Fundraising Norge har ikke vært invitert inn til samtaler og diskusjoner i forbindelse med at regjeringen vurderte ordningen, og er som den nasjonale kunnskapsarena for fundraising, skuffet over å ikke bli hørt.

– Jeg vet at partiene vil ha stor nytte av å invitere oss inn. Vi kjenner bransjen fra innsiden og har tallene, faktaene og statistikken som viser hvordan ordningen påvirker givergleden positivt over tid. Medlemmene våre er frustrerte over mangelen på forståelse, og kan beskrive hvilken effekt ordningen har, sier Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Fundraising Norges politiske plattform ønsker å stimulere til økt giverglede gjennom å gradvis trappe opp skattefradraget for gaver. Vi ønsker å heve nivået på skattefradraget til 500.000kr for privatpersoner og 5.000.000kr for næringslivet slik at vi kan sikre en fri og uavhengig frivillig sektor for fremtiden.

– Det at skattefradraget ble halvert er alvorlig for flere av våre medlemmer. Hadde vi blitt invitert inn i diskusjonen på et tidlig nivå kunne vi vist hvilken positiv effekt ordningen har. Vi utfordrer politikerne til å se på ordningen på nytt og invitere oss inn i samtaler, avsluttet Nodland.

Les også: