Ny politisk plattform i Fundraising Norge

På vegne av medlemmene har Fundraising Norge jobbet mer strategisk med politisk påvirkning det siste året. Årets erfaringer har resultert i en revidert politisk plattform.

Portrettbilde av Siri Nodland. Hun har på seg hvit skjorte og grønn jakke.
Basert på innspill fra medlemmene er den politiske plattformen til Fundraising Norge revidert. Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

– Under pandemien ble det tydelig at enkelte områder ikke ble ivaretatt for våre medlemmer opp mot besluttende myndigheter. Medlemmene ga oss en tydelig retning og konkrete oppgaver å ta tak i. Dette førte til vår første politiske plattform. Nå har vi evaluert, og basert på erfaringer og innspill dette første året, gjør vi nå noen endringer i den politiske plattformen vår, sier Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Den politiske plattformen skal gi forutsigbare rammevilkår for medlemmenes drift fremover, men skal også legge til rette for økt digitalisering, effektivisering og fornyelse.

Fundraising Norge skal jobbe for:

  1. Økt skattefritak for gaver til ideelle organisasjoner
  2. Regelstyring av momskompensasjonsordningen
  3. «En gang ett sted» – forenkling og effektivisering av prosessen med å søke støtte fra og avrapportere til det offentlige
  4. Digitalisering av sektoren
  5. Innovasjonsfond for sektoren

Se fullversjonen av den politiske plattformen.

Sammen om bedre rammevilkår

Fundraising Norge har i dag 126 organisasjonsmedlemmer som representerer bredden i frivillig sektor. Nodland påpeker at potensialet for gjennomslag er stort dersom medlemmene samlet fronter felles saker.

På medlemsmøte 10 juni ble den reviderte plattformen presentert og fikk positive tilbakemeldinger, både på innhold og form.

– Medlemmene bekrefter at vi er på rett spor og at den politiske plattformen oppleves som presis. På medlemsmøtet ba vi medlemmene om å inkludere punktene fra plattformen i dialog med myndighetene.  Da kan vi påvirke fra flere hold., sier Nodland.

Deltar på Arendalsuka

Fundraising Norge stiller på Arendalsuka i uke 33 med arrangementet «Suppe og selvfinansiering».

– Vi gleder oss veldig. Vi vil dele vårt syn på finansiering og forenkling av sektoren, og har invitert politikere til å diskutere hvordan sektoren skal finansieres i fremtiden, avslutter generalsekretæren.

Aktuelt: