Fundraising Norge på Arendalsuka 2022

Fundraising Norge deltar på Arendalsuka i uke 33 både som arrangør og med innlegg.

– Vi gleder oss til å dele våre tanker om finansiering og forenkling av frivilligheten i Frivillighetens år, sier generalsekretær Siri Nodland. 

17. august: Suppe og selvfinansiering – hvem tar regningen for frivilligheten?

Tid: 12.30 – 14.00
Sted: Frelsesarmeen

Program:

Fundraising Norge inviterer på suppe til lunsj mellom kl.12.30 – 13.00. Deretter skal Dag Terje Solvang, generalsekretær i DNT og Martin Aarflot, daglig leder i Mercy Ships Norge, snakke om hvorfor Fundraising Norges medlemmer mener at frivilligheten ikke kan totalfinansieres av staten, og hvordan et sterkere samarbeid med næringslivet styrker ideell sektor. Med oss fra næringslivet har vi Hans Olav Syversen fra OBOS og Terje Jochumsen fra Gumpen auto som vil utdype hvordan deres samarbeid fungerer med frivillig sektor og hvilke incentiver de ønsker seg for å styrke dette samarbeidet.

Vi får også besøk av Turid Kristiansen (H), Åse Kristin Ask Bakke (AP), Himanshu Gulati (FrP) og Eline Stene (Sp) som blir utfordret på hvordan frivillighetens rammevilkår vil bli seende ut inn i framtiden, og hvordan ideell sektor skal ta en rolle i fremtiden.

Lenke til programmet.

18. august: Det skal være gøy å være frivillig – vi gjør det også enklere!

Tid: 09.00 – 10.00
Sted: Kirkens Bymisjon – Torvet 3

Program:

Frivilligheten i Norge tilsvarer 142 000 årsverk og verdiskapingen tilsvarer mange titalls millioner kroner. Det er vafler og loddsalg, kioskvakter og draktvask, snekring, rydding, kurs, øvinger og turneringer. Men det er også mye papirarbeid. Registrering, rapportering, søknader og skjemaer. For mange tar alt dette gleden fra det å stille opp for barn, naboer, lag og lokalsamfunn.

Derfor må vi gjøre det enklere å være frivillig. Velkommen til panelsamtale der vi diskuterer hvordan man kan forenkle organisasjonslivet slik at flere blir inspirert til å være frivillige.

Lenke til program.  

18. august: Omstilling av samfunnet – hvordan få frivilligheten med?

Tid: 17.00 – 1800
Sted: Spisestedet Vitenbiten

Program:

Vi står overfor store samfunnsutfordringer, og behovet for endring og transformasjon øker. Ikke kun hos næringslivet, men i hele samfunnet. Privat, offentlig og sivilt samfunn har en felles oppgave i å på kort tid omskape måten vi jobber og lever slik at vi får et bærekraftig samfunn.

I denne sammenhengen snakkes det for lite om frivillig og ideell sektor. I et ettårig prosjekt med finansiering fra StimuLab (DigDir/DOGA) har det vært mulig å utforske hvordan innovasjon og samarbeid mellom privat, offentlig og sivil sektor kan se ut. 

Velkommen til en times samtale hvordan få til omstilling på tvers av sektorer og siloer og forvaltningsnivåer!

Lenke til programmet.

Kontaktperson:

Kontakt Lars Dahlgren dersom du har spørsmål til Fundraising Norges deltakelse på Arendalsuka.

Les også: