Første steg i forenklet hverdag for organisasjoner

Stimulab-prosjektet Starte og drive en frivillig organisasjon er gjennomført. Fundraising Norge har vært en av representantene for frivillig sektor.

Portrettbilde av Siri Nodland. Hun har på seg hvit skjorte og grønn jakke.
Siri Nodland har spilt inn forslag fra Fundraising Norges medlemmer i Stimulab-prosjektet Starte og drive en frivillig organisasjon. Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

– I Stimulab-prosjektet har vi diskutert ulike problemstillinger organisasjoner står overfor i møte med offentlig sektor, blant annet når det gjelder rapportering. Jeg håper og tror at vi har fått belyst utfordringene organisasjonene står overfor godt, sier Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Sammen om bedre løsninger

Regjeringens digitaliseringsstrategi peker ut syv livshendelser hvor helhetlige og sammenhengende tjenester skal utvikles. Et av målene i strategien er at digitalisering av offentlig sektor skal forenkle hverdagen for organisasjoner, næringsliv og privatpersoner gjennom sammenhengende tjenester.

Å starte og drive en frivillig organisasjon er en av de 7 livshendelsene som har blitt til et Stimulab-prosjekt. Fundraising Norge har gjennomført prosjektet sammen med Kultur- og likestillingsdepartementet, Frivillighet Norge og KS på oppdrag fra Brønnøysundregistrene.

Byråene Rambøll, Hallogen og Comte Bureau har sett på hvordan arbeidet med å organisere livshendelsen kan gjøres.

– Prosjektet har gitt oss en ny måte å jobbe med sammenhengende tjenester på, der løsningene er samskapte av aktørene som tjenesten gjelder, uttaler Lise Dahl Karlsen, prosjekteier hos Brønnøysundregistrene, på egne nettsider.

– Dette har vært et lærerikt prosjekt å være med på. Sammen tror jeg vi har kommet opp med forslag til løsninger som vil forenkle hverdagen til organisasjonene på sikt.  Jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter Siri Nodland.

Prosjektgruppen har kommet frem til forslag som tas med i videre arbeid. Disse finner du i sluttrapporten Starte og drive en frivillig organisasjon.

Les også: