Nytt prosjekt skal forenkle hverdagen til organisasjoner

Et tilbakevendende hjertesukk fra våre medlemmer er at det er krevende å innrapportere tall til ulike instanser. Verst er det for dem som må forholde seg til flere portaler. Det stjeler tid fra det man egentlig ønsker å arbeide med.

Portrettbilde av Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd. Hun har på seg lys genser og står mot en murvegg.

Vi i Norges Innsamlingsråd jobber kontinuerlig for at våre medlemmer skal ha best mulig rammebetingelser som sikrer en god arbeidshverdag. Det er derfor gledelig å kunne fortelle at vi, sammen med blant annet Brønnøysundregistrene, er i oppstarten av et prosjekt om sammenhengende digitale tjenester. Her arbeider vi for en portal som skal forenkle rapportering av tall og som er koblet på flere instanser.

I prosjektet Starte og drive en frivillig organisasjon startet opp i januar, ser vi en vilje til samhandling og satsning på forenkling av frivillig sektor som er enestående. Prosjektet er en del av regjeringens plan for samordning av digitaliseringsarbeidet i kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Dette skal legge grunnlaget for utvikling av sammenhengende tjenester til innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv.

Målet for Norges Innsamlingsråd er at en slik portal skal gi våre medlemmer mer tid til formålsaktiviteter.

En annen målsetning er «once-only»-prinsippet, som tilsier at frivillige organisasjoner kun skal rapportere informasjon til det offentlige en gang. Dette stemmer veldig godt med ønsker vi mottar fra våre medlemmer.

Prosjektet er viktig av flere grunner. Det vil være både kostnads- og tidsbesparende når man kun skal rapportere inn tallene en gang. I tillegg sikres det gjenbruk av arbeid og informasjon. Med all informasjon samlet på et sted gir det oss et bedre overblikk, og på sikt håper vi å kunne hente ut sammenlignede statistikk.

I sin digitaliseringsstrategi har regjeringen besluttet å utvikle sammenhengende tjenester innenfor de syv livshendelsene, der Starte og drive en frivillig organisasjon er et element. Det er foretatt behovskartlegginger og innsiktsarbeid som har identifisert en rekke behov der digitaliseringstiltak kan bidra til mer sammenhengende tjenester. Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025, og skal støtte den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor.

Arbeidet innebærer blant annet at man må avklare forvaltningsansvar, involverte virksomhetsområder og behov for samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. I prosjektet er Norges Innsamlingsråd er en av dem som representerer frivillig sektor og behovene til organisasjoner.

Prosjektet er godt tatt imot og får støtte fra StimuLab. Sammen med blant annet Bufdir, Brønnøysundregistrene, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Frivillighet Norge, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Lotteri- og stiftelsestilsynet skal vi i tiden fremover jobbe for en portal som forenkler hverdagen for organisasjoner.

Norges Innsamlingsråd ønsker at våre medlemmer skal få mer tid til det gode arbeidet de gjør. Derfor jobber vi for at organisasjonene kun skal rapportere tall et sted, en gang.

Siri Nodland, generalsekretær i Norges Innsamlingsråd.