Ti år tilbake, men fortsatt gode resultater

Denne uken har Fundraising Norge kommet med to sterke budskap. Det ene er kritikk til regjeringen for å halveringen av skattefradraget, det andre er at norske givere fortsetter å gi. Selv i dyrtid.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge. Hun har på seg hvit skjorte, og står mot et gelender inne på Sentralen i Oslo.
Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

Dette er ikke motstridende budskap.

I 2021 ga norske givere i snitt 288 kroner, mens i 2022 var gjennomsnittsbeløpet på 295 kroner. Dette utgjør en økning på 2,5 prosent. Likevel ser vi en betydelig nedgang i givergleden når beløpsgrensen fra skattefradrag reduseres.

Fra 2021 til 2022 har halveringen av fradragsgrensen resultert i en 10 prosent nedgang i pengegaver på mellom 25.000kr og 50.000kr til organisasjonene. Dette utgjør nærmere 80 millioner kroner fra året før.

Hvorfor er skattefradragsordningen så viktig?

Perspektivmeldingen slår klart fast at det ikke vil bli store økninger i offentlige tildelinger. Selv om tildelingene i fremtiden blir mindre, er behovet for hjelp fra organisasjoner like stort eller større. Derfor blir private midler viktigere, både fra private givere og fra næringslivet. 

I henhold til Satelittregnskapet fra SSB (2018) kommer 44 prosent av inntektene til frivillig sektor fra private givere, og 11 prosent fra næringslivet. Vårt budskap er enkelt: I fremtiden må mer av finansieringen til gode formål komme fra private givere, i tillegg til det som kommer fra det offentlige. Dersom myndighetene ønsker at det våre medlemmers tjenester og aktiviteter skal bestå, må det treffsikre insentiver på plass.

Hvorfor gir norske givere?

Norske givere gir fordi de er genuint engasjerte i saken og vil støtte den. Det er meningsfylt å gi, viser den nye Posten Bring rapporten om Givertrender for 2023.

Vårt budskap til regjeringen er at norske giveres engasjement og lojalitet er avgjørende for det norske samfunnet. For å ta vare på den viktige institusjonen sivilsamfunnet utgjør bli vårt arbeid enda viktigere. Det må tilrettelegges bedre insentiver. Nå.

Jeg tror at giverne er klare til å støtte sine hjertesaker. Medlemmene våre har vist at de gang på gang klarer å øke inntektene i en krisetett tid. Likevel trenger vi rammevilkår som gjør det enkelt å gi, og som ikke sparker bein på givergleden.

Nå krever vi at regjeringen tilrettelegger for at vi kan gjøre den jobben vi skal gjøre – nemlig å sørge for finansiering av de velferdstjenester som ikke er lovpålagt fra staten.

Vi inviterer alle partier som er opptatt av sivilsamfunnet til å sikre forutsigbar finansiering for sektoren. Spesielt vil vi ha med oss de avgjørende stemmene til Kathy Lie og Kari Elisabeth Kaski på laget.

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge.

Les også: