Kunstig intelligens i fundraising – allerede godt dekket av atferdsnormen?

Siden kunstig intelligens gjorde sitt inntog har det kommet inn spørsmål til Fundraising Norge om hvordan dette skal reguleres i fundraisingarbeidet. Mange av områdene ser ut til å allerede være dekket av dagens etiske regelverk.

Leif Wien Jensen, leder av Fundraising Norges etikkutvalg. Han har på seg lyserosa skjorte og står foran en murvegg.
Leif Wien Jensen, leder av etikkutvalget, mener at dagens etiske regelverk dekker bruk av KI i fundraising godt.

Høsten 2023 startet etikkutvalget i Fundraising Norge arbeidet med å se på en bransjestandard for bruk av KI i fundraisingarbeidet. Medlemsorganisasjonene ble bedt om å sende inn innspill, det ble sett til hvordan KI reguleres i andre land og det ble tatt møte med advokater.

– Mange av spørsmålene vi får om bruk av KI i fundraising er egentlig allerede dekket av våre etiske regler og atferdsnormen for organisasjoner, forteller Leif Wien Jensen, leder av etikkutvalget. 

Skal bruke KI innenfor eksisterende verdier og rammeverk

Fundraising i Norge bygger på et solid rammeverk som definerer bransjens verdier og atferd.

–  Det vi må sikre er at KI-systemene tas i bruk på en måte som er i tråd med de verdiene som vi allerede arbeider etter. Vi skal altså ikke tilpasse verdiene våre til KI, men tilpasse bruken av KI til verdiene våre, sier Leif Wien Jensen.

De fem etiske retningslinjene i fundraising er ærlighet, respekt, integritet, åpenhet og respekt for giverens situasjon.

De etiske retningslinjene i fundraising

  • Ærlighet: Fundraiserne skal handle ærlig og sannferdig slik at giverne ikke villedes.
  • Respekt: Fundraiserne skal opptre med respekt for givere og mottakere og i henhold til formålet.
  • Integritet: Fundraiserne skal være åpne om alle faktiske og/eller mulige interessekonflikter av personlig eller økonomisk art.
  • Åpenhet: Åpenhet er en forutsetning for å skape trygghet og tillit hos giverne.
  • Forståelse for giverens situasjon: Fundraiserne skal opptre i samsvar med god innsamlingsskikk der det er lagt stor vekt på givers personvern og frihet til å velge

– Verdi nummer 1 er ærlighet. Vi skal alltid kommunisere ærlig og sannferdig. Det gjelder også for eksempel ved bruk av KI-genererte bilder. Vi må kunne si at bildet er sant. Derfor er stemningen i bransjen klart i favør av at KI-genererte bilder skal merkes, forteller han.

Wien Jensen fortsetter;

– En annen viktig verdi er åpenhet. Vi skal alltid kunne se giverne i øynene og si at våre giveranalyser og segmenteringsmodeller respekterer givernes integritet og følger GDPR-reglene, også når KI benyttes i analysene. Hvis du vet at du kan være sannferdig i kontakten med giveren, er mye gjort.

Mulige risikoer

De to mest aktuelle risikoer ved bruk av kunstig intelligens i fundraisingarbeidet er:

  • Personvernrisiko: Personopplysninger som du laster opp for analyser kan havne på avveie
  • Bias og diskriminering: KI trenes på data fra internett, og kan reprodusere fordommer og stereotypier.

– Vi skal ivareta giverens personvern. Men med KI-programmer vet vi ikke sikkert hvordan data behandles og lagres, og da kan vi ikke laste opp personopplysninger til programmet, sier Wien Jensen.

Når generativ KI utarbeider forslag til tekst som skal brukes eksternt, er menneskelig ettersyn viktig. Er det produserte innholdet forenelig med organisasjonens verdier, språk og tone? Etikkutvalget oppfordrer til å se på KI-generert innhold med kritiske øyne.

Både lovverket og bransjestandarder blir oppdatert

«AI Act» er en forordning som skal regulere bruk av kunstig intelligens i EU. Denne er vedtatt og skal tre i kraft i 2025. Forordningen skal sikre at alle kan utnytte fordelene ved å bruke kunstig intelligens på ulike områder, men at det blir gjort på en trygg og sikker måte.

Norske myndigheter oppfordrer bransjer til å gå sammen om bransjestandarder. Etikkutvalget mener at så langt det er mulig, bør frivillig og ideell sektor følge det som blir vanlig ellers i samfunnet. Eksempelvis har pressen regler for merking av KI-tekst og -bilder, som det er naturlig for fundraisingbransjen å følge.

– Vår bransje er preget av en høy etisk standard, og det vil være givernes og publikums forventning at vi ikke stiller lavere krav til ideell sektor enn hva som gjelder for pressen eller for annen markedsføring, sier Leif Wien Jensen.

Ikke behov for oppdatert atferdsnorm foreløpig

Etikkutvalget vil avvente med å gjøre oppdateringer i atferdsnormen.

– Inntil videre er vår anbefaling å følge atferdsnormen og det etiske regelverket som bransjen allerede har.  Et godt spørsmål å stille seg hvis man er i tvil om hva man skal gjøre, er: «Hva ville giverne forvente av oss?», forteller Wien Jensen.

Etikkutvalget følger med på anbefalingene for fundraising i andre land.

I USA har www.fundraising.ai laget et «framework toward responsible AI for Fundraising». Dette bygger på dagens etiske standarder, som samsvarer med det etiske regelverket for sektoren i Norge. 

I UK vil Fundraising Regulator presentere en revidert atferdsnorm i 2025. Målet er å sikre at KI brukes til å forbedre Fundraising-arbeidet. Likevel må organisasjoner være oppmerksomme på både risiko og fordeler.

23. april blir det et medlemsmøte i Fundraising Norge for å blant annet diskutere KI, og hvilken anbefaling som skal gis når det gjelder merking av KI-bilder og -tekst.

Les også: