8 råd for å bli bedre på digital fundraising

«Imagine», sier John Lennon. Se det for deg. En verden hvor alle mennesker lever i fred. Uten krig, uten sult, uten grådighet. Han var en drømmer, absolutt. Men han var ikke alene.

Christian Øygarden, digital rådgiver i Care Norge. Han har på seg beige skjorte med ruter, mørk caps og mørke briller.
Foto: privat.

Tekst: Christian Øygarden, digital rådgiver hos CARE Norge

Jeg skjønte raskt at det ikke var veldig mye fra mine ti år i britisk musikkbransje som var overførbart til min nye jobb som digitalrådgiver i CARE Norge.

Men da jeg bestemte meg for å skrive om hva jeg har lært, etter snart to år i fundraising-bransjen, var det likevel disse linjene av Lennon som først slo meg.

Mer om det etter hvert. Først mine åtte råd for å bli en bedre digital fundraiser:  

Bruk dine sterke historier

Det anslås at det er 22 ganger mer sannsynlig at man husker fakta, om det formidles som en del av en historie (Kilde: Forbes). For som Maya Angelou sa: «Folk glemmer hva du sa, folk glemmer hva du gjorde, men de glemmer aldri hva du fikk dem til å føle (Kilde: The Chicago Bar Foundation).»

Ved å vekke empati gjennom sterke historier om ekte mennesker, treffer man hjertet til folk. De skal føle smerten, sorgen, gleden og stoltheten til de menneskene de kan bidra til å hjelpe. Slik kan vi inspirere til handling.

Fokuser mindre på hva, og mer på hvorfor

Dette er «Fundraising 101», men det kan aldri gjentas for ofte. Vi i frivillige og ideelle organisasjoner elsker å snakke om alt det flotte arbeidet vi har gjort.Det er fint det. Men jeg, som potensiell giver, vil vite hvorfor CAREs sak og visjon er så viktig. Hvorfor det er kritisk at jeg velger å bidra til dette arbeidet?

Vær konkret, men tør å dele de store målene (og drømmene!).

Dyrk identitet, felleskap og stolthet  

I teorien om «Relationship Fundraising 3.0» er identitet trukket frem som en av tre nye, viktige begrep for å øke giverlojalitet. Etter min mening, henger dette tett sammen med følelsen av felleskap og tilhørighet, som blant annet Robert Cialdini snakker om i sine prinsipper for å drive påvirkning.

Når vi klarer å skape en følelse av at vi jobber sammen om en felles visjon, som givere kan være stolte av å bidra til, står vi bedre rusta til at giverne blir med oss over tid.

Da blir giveren mer enn bare en bankkonto. Da er hen en «CARE-venn», «Planfadder» eller «Utviklingsinvestor» (Kilde: Utviklingsfondet.no). Dette betyr mye.

Inspirer! Vis at det nytter.

Dessverre lever over 700 millioner mennesker i verden i ekstrem fattigdom (Kilde: The world bank).

Men med støtte fra CARE har Hadiza i Niger startet sin egen bedrift. Det gjør at hennes barn kan få mat på bordet, og gå på skole. Og hun har blitt en inspirasjon for unge kvinner i sitt lokalsamfunn.

Hadiza og over 20 millioner andre mennesker har komme seg ut av fattigdom ved hjelp av Care sine spare- og lånegrupper (Kilde: care.no).

Arbeidet vi gjør nytter. Hver gave fra våre faste givere, bidrar til å endre livet til kvinner som Hadiza.

The long and winding road

Husk på at for de fleste er det et ganske stort steg å ta: å velge å gi en fast sum av sine hardt opptjente penger til andre.

Den fantastiske kampanjen din ga kanskje ikke så mange direkte konverteringer som du hadde håpet. Men sannsynligvis tok den ganske mange et steg nærmere målstreken.

Løft blikket. Se på resultatene hver måned, hvert kvartal og hvert år. Går det fremover? Gi deg selv en klapp på skuldra. Går det ikke fremover? Leser du videre så får du noen flere tips.

Du kan ikke gjøre det alene

For å oppnå gode resultater er man helt avhengig av å inkludere alle sine kollegaer. Bruk all ekspertisen dere har på huset.

Bygg en kultur hvor alle bidrar til felles mål. Alle står ansvarlige. Alle feirer det man oppnår sammen.

Bygg nettverk

Ingen kan alt. Den digitale verden endrer seg hver dag. Derfor vil jeg oppfordre alle til å finne eller starte egne nettverk, for å dele kunnskap og læring.

Fundraising Norge er en flott ressurs for dette. Her er jeg en del av en gruppe, som vil opprette en møteplass for de av oss som jobber med digital fundrasing. Dette vil du få høre mer om ganske snart.

Lær av de beste – bli inspirert!

Det finnes utrolig mange nyttige og spennende bøker, artikler, foredrag, videoer, arrangementer og så videre – utenfor vår «lille fundraising-verden».

Ta deg tid til å lære av de beste merkevarene, de beste markedsførerne, de beste selgerne og de beste kommunikasjonsbyråene.

Lær av TikTokere, YouTubere, og bloggere.

Og ikke minst, lær av John Lennon.

Jada, jeg anerkjenner at det å sitere «Imagine» er på grensa til klisje.

Men Lennon turte å dele sine drømmer. Han malte oss et bilde av sin visjon, og uttrykte et håp om at nettopp du kunne bli en del av den. At vi sammen vi kan skape en bedre verden.

Og for meg, er det dette fundraising handler om.

Utfyllende kilder:

  1. A good presentation is about data and storyForbes
  2. People Remember How You Made Them Feel – The Chicago Bar Foundation
  3. Utviklingsfondet.no
  4. Poverty – The world bank
  5. Hadiza arbeidet som en helt og lykkes | CARE velkomstreise til faste givere | care.no

Aktuelt:

Se alle blogginnlegg.