Årsmøte for Fundraising Norge

Årsmøte Fundraising Norge

Dato: 23.05.23
Tid: 14.30-16.00
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Velkommen til årsmøte for medlemmer av Fundraising Norge!

Agenda

1. Konstituering

  • a. Navneopprop
  • b. Fastsettelse av stemmetall

2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
6. Godkjennelse av årsberetning
7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
8. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
10. Fastsettelse av årsavgift
11. Vedtektsendringer
12. Valg

  • a. Styreleder og nestleder
  • b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  • c. Revisor (statsautorisert eller registrert)
  • d. Valgkomitee

13. Innsendte saker
14. Evt resolusjoner.    

Frist for å sende inn innspill til saker er 11. april 2023. Send til Siri Nodland på siri@fundraisingnorge.no.

Med vennlig hilsen  
Karl Rhode-Næss, styreleder

Se alle arrangement: