Årsmøte for Fundraising Norge

Årsmøte Fundraising Norge

Dato: 23.05.23
Tid: 14.30-16.00
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Velkommen til årsmøte for medlemmer av Fundraising Norge!

Agenda

1. Konstituering

  • a. Navneopprop
  • b. Fastsettelse av stemmetall

2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
6. Godkjennelse av årsberetning
7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
8. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
10. Fastsettelse av årsavgift
11. Vedtektsendringer
12. Valg

  • a. Styreleder og nestleder
  • b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  • c. Revisor (statsautorisert eller registrert)
  • d. Valgkomitee

13. Innsendte saker
14. Evt resolusjoner.    

Vipps orienterer

Vipps åpner opp for deling av mobilnummer til givere. I forbindelse med årsmøte er Vipps invitert til å orientere om endring av praksis etter ny finansavtalelov gjeldende fra 1. januar 2023.

Etter årsmøtet inviterer vi til pizza i Vinterhagen. Merk av ved påmelding om du ønsker pizza.

Med vennlig hilsen  
Karl Rhode-Næss, styreleder

Se også:

Se alle arrangement: