Årsmøte for Fundraising Norge

Et illustrasjonsbilde av en dame som legger en stemmeseddel i en lukket stemmeboks.

Dato: 18.05.22
Tid: 14.00-16.00
Sted: Sentralen Oslo

Velkommen til årsmøte for medlemmer av Fundraising Norge!

Agenda

1. Konstituering

  • a. Navneopprop
  • b. Fastsettelse av stemmetall

2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
5. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
6. Godkjennelse av årsberetning
7. Regnskap for foregående år, med revisors beretning
8. Budsjett for påfølgende år (til orientering)
9. Eventuelle klager over avslag på søknad om medlemskap
10. Fastsettelse av årsavgift
11. Vedtektsendringer
12. Valg

  • a. Styreleder og nestleder
  • b. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  • c. Revisor (statsautorisert eller registrert)
  • d. Valgkomitee

13. Innsendte saker
14. Evt resolusjoner.    

I tillegg vil vi få to foredrag:

  • Hvordan samle inn penger til noe annet enn Ukraina nå? ved Marianne Gustafson i WWF, Nina Larsen i Røde Kors og Ragnhild Toyomasu i Kirkens Nødhjelp
  • Hvordan kan fundraiserne kommunisere det som ikke er på dagsorden i nyhetene? ved Markus Ivan Johannsson og Simen Braathen fra reklamebyrået Brunch

Frist for å sende inn innspill til saker er 19. april 2022. Send til Siri Nodland på siri@fundraisingnorge.no.

Med vennlig hilsen  
Klaus Damlien, styreleder

Se også:

Se alle arrangement.