CRM-kafé: «Takke eller tie» og «Kan jeg få litt til»

Terje Schea fra Dialog Norge og Marianne Beichman fra Regnskogfondet vil innlede temaene.

Dato: 30.03.2023
Tid: 09.00 – 11.00
Sted: Sentralen, møterom P1

Du er hjertelig velkommen til en god, åpen og lærerik samtale. På CRM-kafé tar vi opp temaer som mange er opptatt av, men som ingen sitter med fasiten på. Læringen ligger i delingen mellom oss.

Takke eller tie

Det er opplest og vedtatt at det er viktig å takke for en donasjon. Hva med givere du har hatt over mange år? Er det lurt å takke giver etter lang og tro tjeneste som fastgiver, eller er noen ganger lurt å sitte litt i ro i båten? Hvis vi bestemmer oss for å takke litt ekstra, hva skal vi i så fall gjøre?

Kan jeg få litt til

Avisene er fulle av nyheter om hvor mye prisene øker, alt blir dyrere. Kan vi som fundraisere også sette opp de månedlige donasjonene, eller er det nå vi må holde beløpene nede? Er det noen som automatisk justerer donasjonen (såkalt opt-out) eller er det TM som gjelder? Hvor taktisk settes månedlige donasjoner, er det med grunnlag i en prisstrategi eller følger vi flokken?

Terje Schea fra Dialog Norge og Marianne Beichman fra Regnskogfondet vil holde en innledning til hvert av temaene. De vil dele noen erfaringer og kick-starte samtalen med refleksjoner og spørsmål til videre diskusjon i gruppene.

På Fundraising Norges medlemskaféer er det ikke presentasjoner eller referat som sendes ut i etterkant. Etter en kort intro fra innleder er det samtalen som gjelder. Formålet er å dele både de gode og de dårlige erfaringene rundt dagens temaer, og møtene blir akkurat så interessante som deltagerne gjør dem!

Se alle arrangement: