Kurs i politisk påvirkning

Frida Blomgren holder kurs i politisk påvirkningDato: 21.03.2023
Tid: 14.00 – 16.00
Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Frida Blomgren har 30 års erfaring fra politikk, idrett, kultur og det private næringsliv og arbeider nå som leder for samfunnskontakt og idrettspolitikk i Norges Idrettsforbund. Frida har tidligere vært blant annet statssekretær for Trine Skei Grande i hennes tid som kulturminister.

På dette kurset skal vi igjennom disse temaene:

  • Hvordan skal jeg få gjennomslag for min sak
  • Slik fungerer systemet; Storting, regjering og departement
  • Tips til hvordan dere går fram, hva dere bør gjøre og tips på hva man absolutt ikke bør gjøre
  • Årshjul for Storting og regjering

Kurset passer for deg som prøver å posisjonere organisasjonen overfor politiske beslutningstakere. Målet kan være å nå fram med en søknad, få til en endring på sitt fagområde, endre en lov/forskrift eller rett og slett sikre at organisasjonen til enhver tid er relevant for beslutningstakerne.

Se alle arrangement: