Medlemsfrokost: Arv og arvesamtaler

Dato: 01.12.2022
Tid: 09.00 – 10.00
Sted: Data Factory, Youngstorget 3

Arv er en voksende inntektskilde for humanitære organisasjoner. I Norge har vi fortsatt langt å gå når det gjelder å finne gode måter å kommunisere med giverne rundt et vanskelig tema.  

I England har arv vært en del av organisasjoners fundraising-strategi i lengre tid, noe som gjør at inntekter fra arv representerer en mye større andel av årlige innsamlede inntekter enn her i Norge.

Alison McDermott og Terje Schea fra Dialog Norge AS har gjennomført en undersøkelse på det Engelske markedet med fokus på arv. 
Vi vil presenterer undersøkelsen og trekke paralleller til det Norske markedet, 
–  ideer til hva norske organisasjoner kan gjøre
–  presentere tall fra en kartlegging gjort via TM som viser at 58% av de spurte sa de var villige til å vurdere å gi av sin arv til humanitære organisasjoner. 

Alison McDermott er konsulent i Dialog Norge as
Terje Schea er daglig leder i Dialog Norge as

Se alle arrangement