Tilskuddsdagen 2023: for deg som jobber med prosjektsøknader og tilskudd

Illuratsjonsbilde av en hånd som holder en datamus og jobber på pc.

Dato: 16.11.2023
Tid: 09.00 – 14.00
Sted: Hybrid. Fysisk deltakelse på Sentralen, Øvre Slottsgate 3.

Tall fra SSB viser at omtrent hver tredje krone i sektoren kommer fra offentlige tildelinger. I tillegg deler norske stiftelser ut stadig mer penger. I 2021 var utdelingene estimert til å være 7 milliarder kroner. Frivillige organisasjoner bruker mye tid på søknader og rapportering. Bli med på fagdag der du;

  • lærer hvordan utvalgte organisasjoner jobber systematisk med søknader og tilskuddsforvaltning
  • får vite hva direktoratene og stiftelsene bruker sluttrapportene til, og hva som kan bli bedre
  • kan bli del av et nettverk med andre som jobber med det samme som deg

Programmet denne dagen er tredelt

Første del: Erfaringsutveksling

Lær hvordan følgende organisasjonene jobber med søknader og tilskuddsforvaltning. Hvilke prosesser og systemer bruker de? Hva fungerer bra, og hva er utfordrende? Du vil høre fra:

  • Ihna Stallemo, seniorrådgiver tilskudd i Røde Kors
  • Tirill C. Gossner, rådgiver tilskudd og finansiering i Blå Kors
  • Ellen Bugge, Seniorrådgiver Kvinnehelsehus og koordinator tilskudd i Sanitetskvinnene
  • Lillian Solheim, Seniorrådgiver i Redd Barna

Her er det mange tips å hente, still gjerne spørsmål!

Del 2: Panelsamtale

Relevante direktorater og stiftelser er invitert til en samtale om hvordan de bruker sluttrapporter de mottar. Foretar de samfunnsverdiberegninger? Hvilke analyser gjør de? Hvilken informasjon er mest nyttig for dem? I tillegg får du høre hvilke forbedringspotensialer de ser, og kanskje noen tips til neste sluttrapport?

Del 3: Gruppesamtaler

Startskuddet for tilskuddsnettverket ! Bli med på gruppesamtaler om hvordan et slikt nettverk kan fungere, hvilke temaer som er interessante og hvordan organisasjonene kan samarbeide seg imellom. Innspillene som kommer her, vil bli brukt til å sette opp fremtidige nettverksmøter.

Se alle arrangement hos Fundraising Norge.