Kjøpsbetingelser ved bestilling av nettkurs

Brukervilkår

Nettkurset i atferdsnormen eies av Fundraising Norge, organsiasjonsnummer 984 596 014. Våre vilkår og betingelser gjelder når du bruker Fundraising Norge sine tjenester.

Ved å opprette en bruker inngår du en bindende avtale med Fundraising Norge der du aksepterer og godtar å overholde våre brukervilkår. Du bekrefter, og godtar, at Fundraising Norge behandler dine personopplysninger i samsvar med Fundraising Norges personvernpolicy.

Ved å akseptere brukervilkårene aksepterer du at Fundraising Norge kan si opp avtalen eller suspendere din tilgang til nettkurset, når som helst og uten forvarsel, dersom du ikke overholder alle bestemmelsene her.

Dersom du ikke aksepterer vilkårene får du ikke tilgang til tjenesten.

Tjenesten

Fundraising Norge tilbyr en abonnementstjeneste der du kan bestille tilgang til nettkurs i atferdsnormen.

Abonnementsplan

Fundraising Norge forbeholder seg rettet til, når som helst og etter eget skjønn, å gjøre korrigeringer i abonnementsplaner (legge til eller fjerne), justere pris eller endre funksjoner i nettkurset. Ved vesentlige endringer vil abonnenten bli varslet og få muligheten til å si opp sitt abonnement.

Betaling

Fundraising Norge vil fortløpende fakturere abonnenten.

Abonnementet forhåndsbetales månedlig/årlig frem til det blir sagt opp. Oppsigelse må skje syv dager før neste fakturering går ut.

Ved uteblitt eller forsinket betaling, forbeholder Fundraising Norge seg retten til å suspendere eller avslutte abonnentens tilgang til nettkurset.

Innhold

Innholdet i nettkurset eies av Fundraising Norge. Abonnementet er personlig og kan ikke deles med andre.

Abonnenten forplikter seg til å ikke dele, duplisere, kopiere, distribuere, selge, formidle, på noen måte misbruke eller lage lignende innhold, og/eller distribuere dette til en tredjepart.

Fundraising Norges ansvar

Fundraising Norge kan kontakte abonnenten via epost, telefon eller sms for å kommunisere om nettkursets innhold, nettkursets funksjonalitet eller for å be om nødvendige opplysninger.

Administasjonen er tilgjengelig ukedager mellom kl 08.00 – 16.00. Vi garanterer ikke at tjenesten alltid vil fungere uten avbrudd, og har mulighet til å få feil rettet opp av sin leverandør uten at dette betyr kontraktsbrudd. Fundraising Norge har også, innen rimelighetens grenser, mulighet til å lukke tjenesten for å utføre forbedringer eller endringer i nettkurset.

Abonnentens ansvar

Abonnenten kan kun se nettkurset og bruke innholdet til privat bruk, altså ikke-kommersielt bruk. Brukere kan for eksempel ikke vise nettkurset offentlig eller for et publikum. Kontoopplysningene er personlige og må ikke deles med andre.

Abonnenten forplikter seg til å ikke kopiere nettkursets innhold, helt eller delvis, til eget eller andres bruk.

Abonnenten er ansvarlig for at Fundraising Norge alltid har korrekte kontaktopplysninger, spesielt epostadresse.