Nå gleder vi oss til fortsettelsen

Full momskompensasjon. En regjeringsplattform som spesifiserer at målet er å sikre god finansiering av frivilligheten. Dette er gledelige signaler fra den nye regjeringen som vi ser frem til å minne dem på i årene som kommer.

Portrettbilde av Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge. Hun har på seg hvit skjorte og står mot et vind.
Foto: Ingvild Vaale Arnesen.

I starten av november er det høringsrunder på Stortinget om statsbudsjettet, og Fundraising Norge ser frem til å løfte bransjens behov til Familie- og kulturkomiteen: 

1 Full momskompensasjon må følges raskt opp 

Full momskompensasjon for frivillige og ideelle organisasjoner er en enkel, forutsigbar og relativt ubyråkratisk ordning. Nå må vi sørge for at dette følges raskt opp. Vi må sikre at ordningen blir regelstyrt, slik at det blir en rettighet å få kompensasjon for faktiske momsutgifter. Alternativet blir en årlig kamp for fullfinansiering, og det tror jeg ikke er den nye regjeringens hensikt. Dette vil hemme formålsarbeidet, og det er ingen tjent med.  

Regelstyring kan dessuten sikre at kompensasjonen kan skje løpende og uten forsinkelser når organisasjonene har behov for det. Vi forutsetter at denne satsningen også medfører at momskompensasjonen blir utbetalt tidlig på året så det skaper mer forutsigbarhet for drift. 

2 Ideell sektor trenger investeringsevne 

Erfaringene fra korona-pandemien viser at frivillige og ideelle organisasjoner har stor evne til å snu driften og tilbudene sine rundt i en krise. I likhet med resten av samfunnet ble digitale løsninger raskt tatt i bruk på nye områder; fra medlemsmøter via sosiale tjenester til innsamlingsaksjoner. Likevel har frivillige og ideelle organisasjoner relativt liten investeringsevne i digitale løsninger.  

Innsamlede midler skal i størst mulig grad brukes til formål og ikke til administrasjon. Offentlige tilskudd har på samme måte oftest sterke begrensninger på hvilke prosjekter som kan finansieres. Ideell sektor trenger et bransjeprogram for digitalisering som omfatter midler til investering i IKT-systemer, til innovasjon i nye digitale løsninger og tjenester, og til tiltak for kompetanseheving blant brukerne av tjenestene. Formålet med en slik ordning er å bidra til nødvendig investering i digitalisering blant ideelle og frivillige organisasjoner. I likhet med alle andre sektorer må også vår sektor investere i digitale løsninger dersom vi ikke skal sakke akterut, noe regjeringen sier tydelig at vi ikke skal. Tvert imot skisser Hurdalsplattformen økte ambisjoner for frivilligheten fremover. 

Regjeringen sier at de vil jobbe for «en sterkere frivillig sektor som står på egne ben». Det har vi jobbet for i flere år allerede, men vi kan ikke huske å ha sett en regjeringsplattform tidligere som har nevnt «finansiering» og «frivilligheten» i samme setning. Det gir grobunn for etterlengtet optimisme etter noen krevende Korona-år, og nå gleder vi oss til å se ordene omgjort til handling! 

Siri Nodland, generalsekretær i Fundraising Norge