Tilbakeblikk 2022

Siri Nodland står og skuer bortover
Generalsekretær Siri Nodland ser tilbake på året som har gått

Generalsekretær, Siri Nodland oppsummerer 2022 med stor bredde, de store krisene, de gode inntektstallene under pandemien, men også feiring av frivillighetens år.

Året startet med pandemi og krig i Ukraina

Året 2022 startet med pandemi inn til midten av februar.  Etter kun to uker med en nokså normal situasjon, startet krigen i Ukraina. Plutselig var vi i en tid med sterk inflasjon og mer press på private husholdningers økonomi enn på svært lenge.

Aldri har det vært så stort behov for bransjen, ideell og frivillig sektor. Aldri har pengeinnsamling eller utstyr som ble sendt til Ukraina hatt større betydning.

2022 har vært året med stor bredde, de store krisene, de gode inntektstallene under pandemien, men også feiring av frivillighetens år.

Bransjeinnsikt for ideell og frivillig sektor

Institutt for samfunnsforskning viser til i flere av sine nylig publiserte rapporter at det arbeidet som gjøres av sektoren har vært avgjørende for håndtering av enkeltmennesket under pandemien. Dette fordi de er nærmest og ser behovet.

Deloitterapporten som nylig ble lagt frem, viser at vi gjennom hele pandemien bidrar med midler til formål som både nordmenn og verdenssamfunnet nyter godt av. Vi er best når det gjelder.

Tall fra posten Bring viser at de beste giverne er de som kjenner oss; Fastegiverne. (Dette er fint å få bekreftet, selv om vi visste det egentlig.)

Vi har gjennom året være bekymret for om folks giverglede ville opprettholdes. Våre egne tall viste i høst at 43 % forventet lavere inntekt i år. Om det stemmer, får vi først vite på nyåret, men flere sier at det ser ut til å bli bedre enn forventet.

Frivillighetens år og mer fokus på politisk påvirkning

2022 har vært Frivillighetens år. Det er også året vi har jobbet mer strukturert med politisk påvirkning. Vi startet med fokus rundt saken om halvering av skattefradraget. Allerede første år av pandemien fikk vi klare ønsker fra våre medlemmer om å engasjere oss mer rundt de politisk i rammevilkårene for bransjen.

Vi har hatt arrangement på Arendalsuka og mange påfølgende møter på Stortinget.

Resultatet er at fem politiske partier har i sine alternative statsbudsjett reversert halvering av skattefradragsordningen.

Delingskulturen i bransjen er god og viktig

Gjennom året har vi gjennomført femti arrangementer. Gang på gang viser det oss hvor langt vi har kommet med delingsvilje og ønske om å ville hverandre vel på tvers i bransjen. Det er opparbeidet tillit mellom bransjekolleger. På DM-dagen i år var det flere som delte mislykkede DM enn vellykkede. Optimal raushet er det når du tenker at du skal by på feilene dine så andre kan lære av det.

Vi må våge å feile og vi må tåle å feile. Så lenge vi lærer av det, kalles det utvikling.

Vi har et godt samarbeidsklima, men vi har ikke bare rosenrøde dager. Det er både ris og ros å få i vår hverdag. Det er ikke mulig å gå i tilnærmet samme retning uten noen såre tær innimellom. Vi gjør som vi alltid har gjort. Kartlegger, setter i gang, evaluerer, korrigerer og ser fremover for fellesskapet.

Frivillighetens år går mot slutten, men det gjør ikke våre oppgaver. Vi skal fortsette å jobbe for samhold, delingskultur, øke kunnskap og ha søkelys på effekt. Vårens program for 2023 er stort sett lagt, vi gleder oss til det nye året.

Stor takk til våre samarbeidspartnere, styret, utvalgsmedlemmer og våre øvrige medlemmer for et utfordrende, men spennende år.

Vi i Fundraising Norge ønsker dere en fredfull jul med familie og venner og ser frem til videre samarbeid i 2023.

GODT NYTT ÅR!