European Fundraising Association

European Fundraising Association (EFA) er et nettverk med medlemsorganisasjoner på tvers av land i Europa. Sammen representerer vi det europeiske fundraisingmarkedet med en stemme, og sammen arbeider vi for å heve standarden på fundraisingarbeid.

Medlemmer av Fundraising Norge får rabatt på utvalgte konferanser og seminarer holdt i regi av andre EFA-medlemmer. Ta kontakt med Siri på siri@fundraisingnorge.no dersom du ønsker mer informasjon.

Se også: