Innsamlingskontrollen

Innsamlingskontrollen (IK) er en ideell stiftelse som gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Hvert år gjennomgår Innsamlingskontrollen organisasjonenes regnskaper, årsberetninger og revisjonsberetninger. I enkelte tilfeller foretas det også en utvidet granskning av godkjente organisasjoners regnskaper og prosjekter.

Organisasjoner må søke om å bli godkjent av Innsamlingskontrollen. Her kan du lese mer om hvordan din organisasjon kan bli godkjent av Innsamlingskontrollen.

Fundraising Norge og Innsamlingskontrollen samarbeider om at norske organisasjoner skal følge atferdsnormen og etisk regelverk for innsamling, slik at det skal være trygt å gi i Norge.

Kontaktperson

Per Kristian Haugen
Epost: pk@innsamlingskontrollen.no

Se også: