Snakk Kommunikasjon

Snakk Kommunikasjon er Norges ledende kommunikasjonsbyrå for målgruppene barn, unge og unge voksne. Bedriften har også en egen enhet for social media og influencer marketing. Snakk
Kommunikasjon har søkt og fått tilskudd til en rekke samfunnspositive prosjekter i samarbeid med ideelle organisasjoner.

Snakk Kommunikasjon skal bidra Fundraising Norge med innsikt, rådgivning og ideutvikling for gjennomføring av ulike kommunikasjonsprosjekter som kan bidra til at at dagens barn og unge kjenner til og blir interessert i de ideelle organisasjonene.

Kontaktperson

Kontaktperson: Ivar Steen-Johnsen
E-post: ivar@snakk.as
Mobil: 419 03 599

Se også: