Årets fundraiser 2018

Gratulerer til Grete-Lise Christiansen i Leger uten Grenser med prisen årets fundraiser 2018!

Juryens begrunnelse:

Vinneren av prisen årets fundraiser går til en person som gjennom langsiktig og strategisk arbeid har bygget opp innsamlingsavdelingen i sin organisasjon fra bunnen av. Gjennom et langvarig målrettet innsamlings-arbeid har årets Fundraiser vært viktig i arbeidet med å gjøre organisasjonen sin kjent i Norge. Dette har i årenes løp resultert i høy kjennskap og godt omdømme. Personen har hele tiden arbeidet for å tilpasse organisasjonen til markedet, og har utviklet innsamlingsmetoder i takt med tiden.

Organisasjonen er i dag ledende blant dem som hovedsakelig er drevet av midler samlet inn fra private givere. Årets fundraiser har bygget opp en solid giverbase. I fjor kom flere hundre millioner kroner inn nettopp fra private giverne. Personen har direkte erfaring fra feltarbeid, noe som betegnes som en klar styrke i arbeidet til årets fundraiser. Vi gratulerer Grete-Lise Christiansen fra Leger uten Grenser som årets fundraiser!