Årets kampanje 2019

Kampanjen Varm et barn av Redd Barna gikk av med tittelen Årets kampanje 2019. Vi gratulerer!

Juryens begrunnelse:

Kampanjens budskap kommer klart og tydelig frem. Organisasjonen har tatt tradisjonelle verktøy over i digitale kanaler og har en dynamisk arbeidsform. Kampanjen er løpende optimalisert i et always-on-løp.

Dette er en konkret og visuelt fin kampanje, som gjør det enkelt for giveren å forstå hva pengene går til. Ved å ta i bruk en integrert kampanje oppnådde organisasjonen spredning på mange flater som resulterte i skikkelig gode inntektsresultater.

Alt i alt er dette en svært gjennomtenkt og godt planlagt kampanje med fantastiske resultater. Juryen vil si at dette er skikkelig godt fundraisingsarbeid!

Bodil Sveen Berggren tok imot prisen på vegne av Redd Barna.