Arvekampanjen – Det gode testament 2023

Hvilke positive konsekvenser kan ditt testament få? Nytt materiell til bruk i organisasjonenes egne kanaler

Arvekampanjen 2023 er klar til å rulles ut i påsken

For 6. år på rad har flere organisasjoner, 29 i år, gått sammen om å gjennomføre arvekampanjen – Det gode testament. Kampanjen vil gå ut for fult i påsken, hovedsakelig på TV2. I år har vi tilpasset kampanjemateriell slik at det er enklere for hver av de 29 organisasjonene og dele kampanjen i egne kanaler.

Arvekampanjen er i positiv utvikling

Arvekampanjen er i stadig positiv utvikling og i år har vi fått på plass tre nye og viktige samarbeidspartnere. I tillegg til å kunne laste ned testamentmal på nettsiden til Det Gode Testament tilbyr vi nå to nye verktøy som vil ligge tilgjengelig på kampanjens nettside:

  • Advokatforeningen – advokater fra nord til sør i landet vil kunne hjelpe med å skrive testament.
  • Justify – Digital testamenttjeneste – De 29 org. vil ligge som mulige valg i en rullgardin. Løsningen gjør det mulig for en testator og kunne gi til en eller flere organisasjoner i et testament.

Det er inngått samarbeid med nytt PR-byrå; Sannum & Bergestuen

Ikke alle er klar over denne muligheten

Rapport fra Omnibus viser en økning i antall nordmenn som ønsker å skrive testament. Det blir stadig vanligere å gi en gave til en eller flere organisasjoner i testamentet, men det er fortsatt mange som ikke er klar over denne muligheten. Ideelle organisasjoner får daglig spørsmål om arv og testament fra givere. Det er åpenbart et behov for informasjon om hvordan du setter opp et testament, men også hvilke arveregler som gjelder. Organisasjonene er ikke på jakt etter å ta arven fra noen. I arvekampanjen opplyses det om muligheten til å inkludere din hjertesak i et testament og hvordan du bør gå fram for å få dette til.

Testamentariske gaver er en viktig del av inntektsgrunnlaget til flere organisasjoner. Deloitte rapporten 2022 viser at testamentariske gaver i 2021 utgjorde totale inntekter til organisasjoner på om lag 580 mill. kroner.

«Uten testamentariske gaver er det mange organisasjoner som måtte ha lagt sine ambisjoner og sin virksomhet på et helt annet nivå, forklarer leder i arveutvalget, Øivind Christensen i Frelsesarmeen.»

Det ligger mye omsorg i å skrive testament. Det kan forhindre konflikt og splittelser blant de man elsker mest, nemlig barna. Å ta den vanskelige samtalen i forkant, bidrar til at det ikke blir overraskelser når testamentet en gang skal gjennomføres. Spesielt i en tid der mange har sammensatte samliv med mine, dine og våre barn, er det viktig å etterlate seg ryddige forhold til de som står igjen.

Norge har et stort potensial frem mot 2040

Europeisk forskning viser at andel enslige uten livsarvinger vil øke betydelig i Norge frem mot 2040. Arbeid med testamentariske gaver er et langsiktig. Undersøkelser viser at det i gjennomsnitt tar 10 år fra en person skriver testament til arven blir en realitet.

«Arv og testament fremstår som det største enkeltstående fundraisingsområde i årene fremover. Inntektspotensialet for ideelle organisasjoner i Norge er enormt.» sier Øivind Christensen

Må fortsette det gode arbeidet

Vi kan ikke sitte å vente til 2040, men fortsette det gode arbeidet. Testamentariske gaver krever tålmodighet og kontinuerlig arbeid, der vi ikke ser inntektene umiddelbart. Det blir viktig å jobbe strategisk fremover, tenke synergi og gjøre parallelle tiltak. Det blir viktig å stå sammen om en felles arvekampanje for å brøyte vei. Når vi står sammen og kommuniserer rundt et vanskelig tema som testamentariske gaver er, gjør det oss mindre sårbare og mer utholdende. Arbeidet som gjøres i felleskap kan hver og en organisasjon dra nytte av i egne tiltak rundt testamentariske gaver. Jo, mer vi totalt sett snakker om arv og testament, desto bedre er det.

Vil ha med flere

Vi ser frem til årets arvekampanje og håper flere medlemsorganisasjoner ser verdien av å bli med i 2024. Ny mulighet kommer til høsten.

Deloitte fundraisingrapporten 2022